Intel håner AMDs milliardsøksmål

Intel mener at AMDs egentlige hensikt med århundrets søksmål er å slippe å konkurrere på pris.

Intel mener at AMDs egentlige hensikt med århundrets søksmål er å slippe å konkurrere på pris.

I slutten av juni anla AMD århundrets søksmål mot Intel, med en serie anklager om hvordan Intel skal ha opptrådt ulovlig i USA og andre land for å opprettholde sitt hegemoni innen prosessorer for PC-er.

    Les også:

I går kom Intel med sitt første juridiske dokument i saken, i form av et 63 siders tilsvar. Hovedtemaet i tilsvaret er at AMD har seg selv å takke for sine problemer. Et annet gjennomgående tema er at AMDs beskyldninger er grunnløse, usanne og selvmotsigende.

Ifølge Intel har AMD et rykte som upålitelig leverandør, fordi det gjennom mange år ofte har sviktet sine kunder. Produksjonen har vært uregelmessig, og konsekvent ligget under etterspørselen. Det skyldes, ifølge Intel, AMDs motvilje mot å investere i produksjonskapasitet.

Intel mener beskyldningene om prisfiksing bygger på sitater gjengitt i mediene, som de siterte seinere har dementert. Selskapet forsvarer ellers priskutt som et legitimt middel i konkurransen.

I skrivet anklages AMD for å være motivert av et ønske om å hindre Intel fra å gjennomføre priskutt.

Kjernen i saken er Intels «markedsinsentiver» som favoriserer lojale PC-leverandører.

Blant AMDs sannhetsvitner er Acer-sjef Stan Shih, som skal ha fortalt at daværende Intel-sjef Craig Barrett truet ham med «alvorlige følger» dersom Acer kjøpte fra AMD. Intel mener å ha belegg for at Shih har presisert offentlig at samtalen utelukkende dreide seg om utviklingstendenser og teknologi.

Observatører mener utfallet av saken vil avhenge av i hvilken grad AMD greier å få de påståtte ofrene til å stå fram. Saken vil antakelig ta flere år.

I Japan ble Intel nylig funnet skyldig i ulovlig konkurransevirksomhet mot AMD. I Sør Korea og EU etterforskes selskapet for mistanke og tilsvarende lovbrudd.

Til toppen