Intel henviser Viiv-merket til bare PC-er

«Viiv» skulle være et felles merke for all slags digital underholdning. Nå har Intel lært bedre.

Intel henviser Viiv-merket til bare PC-er

«Viiv» skulle være et felles merke for all slags digital underholdning. Nå har Intel lært bedre.

Ingenting har vært så vanskelig for IT-bransjen å definere som en allmenn PC for underholdning. PC-er med den spesielt tilpassede Windows-varianten Media Center selger praktisk talt ikke lenger. Og Intel innrømmer nå at de har mislykkes med sitt forsøk på videreføring kalt Viiv (rimer med den amerikanske uttalen av «five»).

Viiv ble kunngjort allerede i august 2005, og var gjenstand for en større lansering på forbrukermessen Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas tidlig i januar 2006. Viiv skulle på sikt utvikles til å være et varemerke som sikret interoperabilitet mellom varer og tjenester knyttet til digital underholdning. Nettvideo merket Viiv skulle være spesielt tilpasset Viiv stue-PC-er; Viiv tv-bokser og videoopptakere skulle enkelt kunne utveksle data og koples sammen med Viiv PC-er og så videre. Basis for det hele skulle være Intel Viiv-komponenter og en sertifisering.

    Les også:

Til Wall Street Journal forklarer analytiker Josh Bernoff i Forrester Research at Viiv aldri slo an, og at forbrukerne aldri skjønte hva det dreide seg om. De eneste som gjorde en viss bruk av Viiv-merket var leverandører av forbruker-PC-er.

Lederen for Intels konsumentavdeling («digital home»), Jeffrey McCrea, sa under en pressebriefing i forkant av CES 2008 rett over nyttår at de framover bare vil bruke betegnelsen Viiv i tilknytning til komponenter for stue-PC-er, etter formuleringen «Intel Core 2 with Viiv Technology». Intel vil ikke ta videre initiativ innen applikasjoner eller systemvare for slike PC-er, og det blir følgelig heller ingen sertifisering av andres vare. McCrea forklarer at markedet har utviklet seg slik at det ikke er nødvendig for Intel å engasjere seg i dette.

Til toppen