Intel kutter konferanser for utviklere

I 2006 gikk det knapt fire uker mellom hver gang Intel arrangerte et utviklerforum.

I 2006 gikk det knapt fire uker mellom hver gang Intel arrangerte et utviklerforum.

I 2006 arrangerte Intel til sammen 14 utviklerfora – IDF eller Intel Developer Forum.

På sine IDF orienterer Intel om ny teknologi og om utviklingsplaner for kommende prosessorer, og demonstrerer gjerne nyheter flere måneder før de kommer i handelen.

I 2007 blir det bare tre IDF:

  • i Beijing fra 17. til 18. april
  • i San Francisco fra 18. til 20. september
  • i Taipei fra 15. til 16. oktober

Motivet for å redusere tallet på IDF fra 14 til tre er oppgitt å være innsparinger og mer effektiv bruk av ressurser.

Til toppen