Intel kutter ut rotete prosessor-tall

Gigahertz er villedende - nå skal du få et bedre måletall på hvor rask maskinen din er.

Gigahertz er villedende - nå skal du få et bedre måletall på hvor rask maskinen din er.

Klokkehastighet er ikke alt når det gjelder en prosessors ytelse. Det er mange andre faktorer i prosessordesignet som har betydning for ytelsen. Dette kommer godt til syne når man sammenligner brikker i Intels ulike prosessorserier som har tilsvarende klokkehastighet, men også mellom ulike generasjoner av den samme brikken. Northwood- og Prescott-generasjonene av Pentium 4 er et godt eksempel på dette.

Likevel er det en utbredt misforståelse at høyere klokkehastighet automatisk gir høyere ytelse.

Dette har blitt et problem for Intel, siden kundene i praksis bare har klokkehastigheten å gå etter når de sammenligner selskapets ulike prosessorer med hverandre. Det ventes derfor at Intel vil gå over til et nytt nummereringssystem for selskapet Pentium- og Celeron-prosessorer for bedre å kunne illustrere den faktiske ytelsen til prosessorene. Ordningen vil trolig ligne mye på den AMD allerede har i dag. AMDs prosessorer oppgis med et ytelsestall som i hvert fall i teorien tilsvarer klokkehastigheten til en Pentium 4-prosessor med den samme ytelsen.

    Les også:

Ifølge kilder News.com har pratet med, vil Intel innføre den nye praksisen i forbindelse med en ny versjon av Pentium M, som skal komme på markedet i andre kvartal i år. Denne versjonen kalles foreløpig Dothan. Den samme praksisen ventes å bli innført for Pentium 4 og Celeron innen sommeren.

Ifølge News.coms kilder vil klokkehastigheten i den nye ordningen være én av flere egenskaper som vil tas med for å oppsummere ytelsen. Blant de andre egenskapene som skal ha betydning er størrelsen på hurtigminnet og busshastigheten. Ordningen skal hjelpe kundene å sammenlignet brikkene etter en "bra", "bedre", "best"-ordning.

Selv om den nye ordningen nok først og fremst vil gjøre det enklere å sammenligne prosessorer innen den samme familien, kan den også hjelp Intel med å få flere til å kjøpe bærbare med selskapets Pentium M-prosessor. På grunn av fokuset på klokkehastighet velger mange å kjøpe bærbare PC-er med Celeron eller Pentium 4 fordi disse kjøres med betydelig høyere klokkehastighet enn Pentium M. Dette til tross for at Pentium M i mange tilfeller har tilsvarende ytelse ved betydelig lavere klokkehastigheter.

Til toppen