Intel må betale 150 millioner dollar til Intergraph

Dommeren opprettholdt kjennelsen i patentstriden. Selv om Intel anker, må selskapet betale 150 millioner dollar til Intergraph.

Dommeren opprettholdt kjennelsen i patentstriden. Selv om Intel anker, må selskapet betale 150 millioner dollar til Intergraph.

Intergraph mener Intel har misbrukt kunnskap ervervet gjennom gamle krysslisensieringsavtaler, og innlemmet patent-beskyttet teknologi i Itanium-prosessoren.

Mens annen patentkrangel mellom selskapene ble løst gjennom et forlik i april, gikk Itanium-striden videre til doms. Kjennelsen falt 10. oktober: Intel ble dømt til å betale 150 millioner dollar til Intergraph, og til enten å slutte å produsere Itanium-brikker, eller betale ytterligere 100 millioner dollar for en lisens.

For å kjempe videre, valgte Intel i første omgang et utspill som tvang dommeren til enten å bekrefte kjennelsen innen en viss tidsfrist, eller trekke den tilbake.

Les også:

Fristen er utløpt, og ikke uventet bekreftet dommeren sin kjennelse. Han påla også Intel å slutte å produsere Itanium-prosessorer, men utsatte fristen for iverksettelsen av dette påbudet til 29. november, sammenfallende med fristen Intel må overholde for å levere en formell anke.


Iverksettelsen av påbudet om produksjonsstansen utsettes til det faller en kjennelse i ankesaken, straks Intel betaler 150 millioner dollar til Intergraph.

Som følge av avtaler mellom partene, vil Intergraph beholde de 150 millionene uavhengig av utfallet av anken.

Dersom anken gir Intergraph medhold, må Intel ut med ytterligere 100 millioner dollar for å fortsette Itanium-produksjonen.

Til toppen