Intel med fremskritt på futuristisk transistor

Intel har kommet så langt i utviklingen av selskapets Tri-Gate-transistor at det tror den vil kunne brukes kommersielt innen fire år.

Intel har kommet så langt i utviklingen av selskapets Tri-Gate-transistor at det tror den vil kunne brukes kommersielt innen fire år.

Intel arbeider med å finne løsninger som gjør det mulig for selskapet å følge Moores lov også i siste halvdel av dette tiåret. Moores lov, som sier at antallet transistorer som får plass i en integrert brikke vil dobles i løpet av en periode på 18 til 24 måneder, har vært mer eller mindre gyldig siden tidligere Intel-sjef Gordon Moore presenterte observasjonen i 1965.

Dessverre er det slik at små transistorer lekker elektrisitet. Det fører til høyere strømforbruk og økt varmeutvikling i brikker hvor transistorene inngår.

    Les også:

Ifølge News.com har Intel i en periode forsket på en transistordesign som kalles Tri-Gate. Denne transistoren skal gripe fatt i problemet med strømlekkasjene ved at overflaten til porten økes. Porten kontrollerer elektrisitetsflyten i transistoren.

Planar transistor

Men tradisjonelle porter er flate, slik at elektrisiteten flyter som en elv rett under den, er portene i Tri-Gate-transistoren formet som en tunnel, slik at elektrisiteten flyter på den interne overflaten til buen. Større overflate fører til mer stabil flyt i elektrisiteten, noe som ifølge News.com kan føre til økt ytelse, mindre lekkasje, eller begge deler.

Nå har Intel kommet så langt i forskningen av Tri-Gate at selskapet har plassert teknologien på en liste over alternative designalternativer som trolig vil bli brukt i brikker innen 2007.

Tri-Gate transistor

- Vi er ferdige med forskningsstadiet og er nå i utviklingsstadiet, sider Ken David, visedirektør i Intels Technology Manufactoring Group, til News.com.

- Innen et år eller to vil vi nærme en enkel tilnærming og satse på den, sier David.

For Intel har også muligheten til å velge fortsatt å satse videre på utviklingen transistorer med flate porter. Begge alternativer er en del av Intels Terahertz transistorfamilie, som er navnet Intel har gitt en gruppe transistorer som nå prøves ut og som har visse karakteristikker. Dette inkluderer en operasjonshastighet på minst en terahertz, lavt strømforbruk og mulighet for å skalere prosessteknologien til mindre enn 65 nm. Men definisjonen på Terahertz ser ut til å bli endret underveis.

Ifølge News.com har Intels laboratorier allerede laget Tri-Gate-transistorer med en portlengde på 30 nanometer. Men innen brikker med disse transistorene blir kommersielt tilgjengelige i 2007, forventer Intel at portlengden vil ha blitt redusert til omtrent 20 nanometer.

Til toppen