Intel merker prispresset

Intel merker prispresset og fallende etterspørsel. Omsetningen falt sterkt i andre kvartal.

Intel merker prispresset og fallende etterspørsel. Omsetningen falt sterkt i andre kvartal.

Det var knyttet stor spenning til resultatet til Intel i går kveld norsk tid. Intel er en av bjellesauene på teknologitunge Nasdaq og eventuelle kursutslag til Intel vil få stor betydning på Nasdaq-indeksen.

Både resultatet og driftsinntektene bar preg av at prispresset er vedvarende. Resultatet før skatt ble på 1,8 milliarder, vesentlig svakere enn i fjor. Noe av årsaken til det svakere resultatet skyldes engangskostnader, blant annet på goodwill. Fortjeneste per aksje ble på 12 cents, mens analytikernes estimater lød på 10 cents. Driftsinntektene falt 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

På en pressekonferanse i etterkant av resultatet var ledelsen svært forsiktige med å spå resultatet for resten av året.

I uoffisiell handel etter børs sank kursen 1,5 prosent.

Til toppen