Intel mindre trist enn ventet

Greier delvis å kompensere for fallet på pc-markedet.

Intel mindre trist enn ventet
Intel-sjef Paul Otellini opplever motgang i alle segmenter unntatt serverprosessorer, men er likevel optimist. Kursoppgangen da kvartalstallene ble kjent tyder på at markedet har tillit til hans optimisme. Bilde: Noah Berger/Bloomberg via Getty Images

Intels regnskap for første kvartal viser en omsetning på 12,6 milliarder dollar, 2,5 prosent lavere enn for et år siden. Driftsresultatet er 2,52 milliarder dollar, ned 33,9 prosent. Nettoresultat etter skatt er 2,0 milliarder dollar, ned 25 prosent.

I inneværende kvartal venter Intel en omsetning på 13,4 milliarder dollar. Analytikernes forventning, ifølge Bloomberg, var 12,8 milliarder dollar. Den optimistiske prognosen utløste en beskjeden kursoppgang.

Regnskapet tyder på at Intel greier delvis å kompensere for fallet på pc-markedet, som ifølge IDC krympet med 14 prosent i første kvartal.

Det vesentlige av Intels omsetning (godt over 90 prosent) stammer fra prosessorproduksjon. Selskapet leverer også programvare og tjenester, hvorav merkevaren McAfee, samt flashminne av typen NAND.

Omsetningen av pc-prosessorer er ned 6,0 prosent til 7,99 milliarder dollar. Server-prosessorer er opp 7,5 prosent til 2,59 milliarder dollar. Andre typer prosessorer – til mobil og til integrering i dedikert apparatur som tv-bokser – er ned 9 prosent til 978 millioner dollar. Til sammen er prosessor omsetningen 11,6 milliarder dollar, 3,5 prosent lavere enn i fjor.

Et illevarslende tegn for prosessorvirksomheten – kjernevirksomheten – er at driftsresultatet er dårligere i alle segmenter.

For pc-prosessorer er tilbakegangen 28 prosent til 2,51 milliarder dollar. For serverprosessorer er den 4,9 prosent lavere, 1,08 milliarder dollar, trass i betydelig økt omsetning. I den øvrige prosessorvirksomheten er tapet nesten doblet, til 611 millioner dollar.

Intels satsing på NAND-minnebrikker virker heller ikke lovende. Samtidig som omsetningen øker med 23 prosent til 437 millioner dollar, reduseres driftsunderskuddet med bare 14,3 prosent, til 438 millioner dollar. Det tyder på at det må en svært stor omsetningsøkning til for å oppnå lønnsom drift.

Innen programvare (McAfee) og tjenester øker omsetningen med 3 prosent til 588 millioner dollar. Samtidig er fjorårets driftsoverskudd på 7 millioner dollar vendt til et driftsunderskudd på 24 millioner dollar.

Intels hovedutfordring ser ut til å være at veksten innen servere mer enn spises opp av tilbakegangen innen pc-er, og at man ikke lykkes hevde seg i mobilmarkedet, verken innen prosessorer eller minne.

Intel-sjef Paul Otellini begrunner sin optimisme med at neste generasjon pc-prosessorer er klar, at det er lansert ny komponenter for mikroservere, og at nye prosessorer for nettbrett og smartmobiler vil lanseres tidlig i inneværende kvartal. Han legger til at overgangen til 14 nanometers teknologi vil gjøre Intel-arkitekturen generelt mer tiltrekkende, og sier han venter gjennomslag for dette i markedet.

Les mer om: