Intel mislikte testresultater - presset datamagasin

Intel trakk tilbake annonser og prøvde å få andre annonsører til å gjøre det samme fra det tyske computermagasinet C´T Magazine dersom magasinet trykket sine testresultater fra den kommende Pentium II prosessoren.

Intel trakk tilbake annonser og prøvde å få andre annonsører til å gjøre det samme fra det tyske computermagasinet C´T Magazine dersom magasinet trykket sine testresultater fra den kommende Pentium II prosessoren.

I februar hadde det tyske magasinet C´T en test av Intels nye Pentium II prosessor. Den falt ikke i smak hos Intel. Redaktøren av magasinet fikk to telefoner fra anonyme medarbeidere hos Intel, som trakk tilbake samtlige annonser fra bladet. Dessuten ble det truet med å presse andre annonsører fra å annonsere. Det ble aldri mottatt noen formell henvendelse. C`Ts svar på tiltale var å legge ut hele historien på nettet, noe som ikke kan ha vakt særlig entusiasme hos Intel.

Entusiasme var det heller ikke å spore da redaktøren av Toms Hardware Guide la ut en uoffisiell test av Pentium II prosessoren. Han sammelignet Pentium II prosessoren med overklokkede Pentium MMX prosessorer, noe som viste seg å gi relativt nedslående resltater i favør av Pentium II. Testgrunnlaget var Pentium Pro 233 Mhz, en Pentium MMX 225 Mhz og en Pentium II 233 Mhz (overklokkede modeller). Dette ga svært oppsiktsvekkende resultater, og det viste seg at Pentium II modellen kom dårligst ut, selv ved sammeligninger med ordinære Pentium Pro 200 og Pentium MMX 200.

Intel reagerte med å angripe leverandøren som hadde levert prosessoren for testing, noe som tydelig hadde sin effekt. Redaktøren av Toms Hardware Guide mistet all kontakt med sin prosessorkilde, og fikk som begrunnelse at de ansatte i selskapet fryktet for sine jobber. I ettertid kom imidlertid Intel med en direktre henvendelse der de understreket at de ikke ønsket å rettsforfølge eller på annen måte sørge for at "Toms Hardware Guide" blir stengt ned. Årsaken til at Intel var skeptisk til testresultatene, var ifølge henvendelsen at det var brukt en pre-versjon av prosessoren i testen, hvilket ikke reflekterer den ferdige versjonens potensiale.

Noe av årsaken til den sterke kritikken mot Intel er at det hevdes at Intel styrer sine kunder brutalt ved å tvinge dem til kontinuerlig å gå over til nye socket-standarder. I prinsippet mener mange at den nye prosessoren kun er laget for at industrigiganten skal tjene penger, og ikke fordi den vil gi høyere ytelse.

(artikkelen er endret)

Til toppen