Intel muntrer opp bekymret market

Intel overasket markedet med gode fremtids-prognoser. Da er det ikke så farlig at overskuddet raste.

Intel muntrer opp bekymret market

Intel overasket markedet med gode fremtids-prognoser. Da er det ikke så farlig at overskuddet raste.

Det amerikanske finansmarkedet er urolig, og pessimismen blant investorene har fått fotfeste. Det har gått hardt utover mange børsnoterte selskaper, og IT-bransjen er ikke et unntak.

Nå har prosessorgiganten Intel lagt frem resultatene fra sitt første kvartal. Som den største leverandøren av prosessorer, følges selskapet ekstra tett fordi selskapets prestasjoner vil kunne gi indikasjoner om hvordan det går, og vil gå med, resten av IT-bransjen.

Før kvartalspresentasjonen var det klart at overskuddet ville bli redusert som en følge av at brikkeprisene har falt.

Overskuddet endte på 1,44 milliarder dollar, ned fra 1,64 milliarder i første kvartal 2007. Selv om overskuddet falt med hele 12 prosent, ble aksjeanalytikere og investorer positivt overasket, og Intel's aksjekurs steg med 8 prosent i etterhandelen rett etter at tallene ble kjent.

Det skyldes en overaskende omsetningsøkning, og en overaskende positiv fremtidsprognose.

Omsetningen endte på 9,67 milliarder dollar, en forbedring på 9 prosent fra 9,63 milliarder for et år siden.

I prognosen sin, sier Intel at de forventer å opprettholde dagens fortjenestemargin, selv om prisene på brikker fortsetter å falle og selv om det forventes mindre IT-investeringer i tiden fremover som en følge av den finansielle uroen.

Intel forventer å selge for mellom 9 og 9,6 milliarder dollar i årets andre kvartal. De forventer å opprettholde en driftsmargin på omtrent 56 prosent, noe som er et skyhøyt nivå nesten uansett hvem de sammenlignes med.

En av grunnene til at Intel tror de vil klare dette, er at de i fjor gjennomførte en nedbemanning som resulterte i at 10.500 ansatte måtte gå. Det tilsvarte omtrent 10 prosent av arbeidsstyrken.

Den kraftige kursoppgangen ble imidlertid kortvarig. Like etter at kursen spratt i været, begynte noen større aksjonærer å selge store aksjeposter. Det resulterte i at aksjekursen falt ned igjen på samme nivå som før tallene ble kjent.

Til toppen