Intel omorganiserer seg

Intel reorganiserer og oppretter fem nye enheter. Intel ønsker å møte det selskapet kaller "PC-industriens økende fragmentering."

Reorganiseringen består i at to enheter splittes. Desktop Products Group deles i det forbrukerrettede Consumer Products Group og det næringsrettede Business Platform Group.

Forbrukergruppa skal rettes mot forbruker PC-er, bokser som gjør TV-er til data- eller nettmaskiner, og PC-er beregnet på bruk i biler- en anvendelse som fikk stor oppmerksomhet på Comdex-messen i forrige uke. Næringsgruppa skal drive med datamaskiner til næringslivet - PC-er, NC-er, NetPC-er, arbeidsstasjoner - og sikkerhetssystemer for PC-er.

Den andre enheten som skal splittes er Internet & Communications Group, i Small Business & Networking Group og Intel Architecture Labs. Den første - det blir vel "næring og nettverk" på norsk - skal drive med nettprodukter, styringsprogramvare, kommunikasjonsvare, produkter til forhandlere, kanalen ut til forhandlerne, og Internett-tjenester. Arkitektur-laboratoriet skal være utviklingsorganisasjonen for teknologi til kommende plattformer.

I tillegg kommer en ny avdeling døpt Digital Imaging & Video - digital bildebehandling og video - som skal drive tanke på PC-er og digitale kameraer.

Tidligere denne måneden kunngjorde Intel en egen utviklerpakke for digitale kameraer, med retningslinjer for design, komponenter og programvare. Flere selskaper skal allerede ha planer om å ta utgangspunkt i denne pakken når de skal sette sammen egne kameraer. Markedet skal være i sterk vekst. IDC peker på at men det globale PC-salget vil øke med mellom 18 og 20 prosent fram til 2001, lyder den tilsvarende prognosen for digitale kameraer på 37 prosent.

Data-apparater til TV-er vil, ifølge IDC, øke langt sterkere: fra 119 millioner dollar i år til 1,89 milliarder dollar i 2001.

Bakgrunnen for omorganiseringen skal være en erkjennelse av at PC-en som produkt blir stadig mer differensiert, og at prosessorene som skal drive disse apparatene må differensieres etter nye behov. Forskjellen mellom PC-er til forbrukere og til næringslivet blir stadig større, og begge sektorer sprer seg over et større område med tanke på funksjonalitet, utstyr og pris. En annen tendens som Intel vil forsøke å bryte, er stagnasjonen av PC-salget til amerikanske husholdninger, der PC-penetrasjonen ser ut til å stagnere rundt 40 prosent.

Kommentarene rundt omorganiseringen går ut på at selskapet antakelig ikke vil oppnå særlig reduksjon i omkostningene. Derimot vil mer fokus på målrettet markedsføring antakelig kunne øke omsetningen, særlig på lavpris PC-er og liknende apparater. Andre peker på at brikkekonkurrentene AMD og Cyrix vil ha problemer med å holde følge og antakelig måtte konsentrere seg om brikker til et langt smalere maskinutvalg.

Til toppen