Intel planlegger 3000 MHz-prosessor

En hel del informasjon om Intels kommende prosessorer er lekket ut. Selv om mange detaljer mangler, er det klart at selskapet ser fram mot prosessorer med klokkehastigheter på flere gigahertz.

En hel del informasjon om Intels kommende prosessorer er lekket ut. Selv om mange detaljer mangler, er det klart at selskapet ser fram mot prosessorer med klokkehastigheter på flere gigahertz.

At Intel har lagt planer for framtidige produkter er vel ingen overraskelse. Men at informasjon om prosessorer som ligger kanskje fem år fram i tid blir tilgjengelig, er høyst uvanlig. Ifølge The Register har kilder ved Intels avdelinger i Tyskland og Israel gitt opplysninger om prosessorer Intel aldri har snakket høyt om tidligere. Opplysningene er likevel sparsomme.

Prosessoren med kodenavnet Northwood er den aller kraftigste brikken kildene fra Intel forteller om. Dette skal være en fremtidig IA-64 (Intel Architecture-64 bits) og skal ha en klokkehastighet på 3000 MHz når den introduseres.

Men innen Northwood blir tilgjengelig skal Intel levere rekke mindre kraftige prosessorer, basert på både IA-64 og dagens IA-32.

Hvis vi først tar for oss IA-32-familien, ser vi at de neste prosessorene Intel vil introdusere er Coppermine og Cascades. Begge disse prosessorene ventes å komme høsten 1999, skal være baserte på 0,18 mikron prosessteknologi og ha integrert sekundært hurtigminne. Coppermine vil etter hvert erstatte dagens Pentium III mens Cascades er Pentium III Xeons etterfølger. Disse prosessorene ventes å ha klokkehastigheter på mellom 600 og 700 MHz.

Willamette og Foster vil i 2000 eller 2001 etterfølge henholdsvis Coppermine og Cascades. Disse vil være de første prosessorene i Intels P7-familie. Prosessorene skal et 504-pinner socketgrensesnitt og ha klokkehastigheter på over 1 GHz. Willamette skal ha en dobbel Rambus-kanal, samt 128 kB primært og 1 MB sekundært hurtigminne. Det sistnevnte skal være delt opp i hundrevis av kvadrater, noe som tyder på massiv parallellitet. Disse prosessorene vil trolig være blant de siste fra Intel som har 32-bits arkitektur.

På 64-bits-siden skjer det også ting, men her er opplysningene enda færre.

Merced burde nå være velkjent for de fleste, det er blitt skrevet side opp og side ned om denne prosessoren. Merced skal bli tilgjengelig i midten av år 2000 og vil trolig operere med klokkehastighet på mellom 600 og 800 MHz. Prosessoren vil være basert på en 0,18 mikron arkitektur.

McKinley, som skal komme i andre halvdel av år 2001, skal ha klokkehastighet på mer enn 1 GHz. Prosessoren skal være mer enn dobbelt så kraftig som Merced.

Madison skal lages med 0,13 mikron prosessteknologi og skal ta over i år 2002.

I år 2003 vil det lages en konsumentutgave av Madison. Denne har navnet Deerfield og skal lages med tanke på økonomi. Dette er altså den første IA-64-prosessoren som ikke kun er beregnet for servere og tyngre arbeidsstasjoner.

Det er fortsatt usikkert når Intel vil innføre bruk av kobber som ledere i sine prosessorer. Men mye tyder på at det vil være prosessorer laget med 0,13 mikron prosessteknologi. Kobber har bedre ledningsevne enn aluminium som stort sett brukes i dagens prosessorer. Dette betyr at kobberledere kan lede signaler raskere enn aluminiumsledere, noe som igjen betyr raskere prosessorer.

Til toppen