Intel-prototyp varsler prisras på optiske nett

Intel har framstilt en optisk modulator som kan føre til kraftig prisfall på optisk nettverksutstyr.

Intel har framstilt en prototyp på en silisiumbasert optisk modulator som fungerer i 1 GHz. En modulator er den komponenten i optisk nettutstyr som hakker lyset opp i informasjonsbærende null- og ettall.

Hittil har silisiumbaserte modulatorer vært begrenset til 20 MHz. For å utnytte kapasiteten i optiske linjer bedre, finnes modulatorer som opererer i 10 GHz. Disse må framstilles i langt dyrere materiale, som gallium arsenid.

Den første store fordelen ved Intels nye prototyp er at den ganger frekvensen på silisiumbaserte modulatorer med femti. Intel beskriver i en artikkel som skal offentliggjøres i dagens utgave av vitenskapstidsskriftet Nature hvordan frekvensen kan øke ytterligere, til samme nivå som gallium arsenid, det vil si 10 GHz.

En annen vesentlig fordel med den nye prototypen er at den automatiserer den fysiske tilpasningen mellom modulatoren og den optiske fiberen. I dag må denne operasjonen gjennomføres manuelt. Det er svært kostnadskrevende. Intel mener at automatisk tilpasning alene vil kunne halvere prisen på optisk nettutstyr.

Selv om prototypen er klar, og frekvenser på 10 GHz skal være innen rekkevidde, vil det ta flere år før teknologien når markedet. Intel antyder at det kan skje mot slutten av dette tiåret.

Intel har nylig satset stort på å skaffe seg kompetanse innen optiske teknologi, ikke bare med tanke på raske nettverk, men også med tanke på raskere dataflyt og lavere varmeutvikling i alle slags komponenter. Fotoner i optiske fibre genererer ikke varme, og kan i teorien overføre opptil 100 terabiter per sekund.

;