Intel reorganiserer og satser trådløst

Intel følger opp milliardovertakelsen av DSP Communications med å organisere en egen forretningsenhet for trådløse apparater, et marked som vokser tre ganger så raskt som PC-markedet.

Intel følger opp milliardovertakelsen av DSP Communications med å organisere en egen forretningsenhet for trådløse apparater, et marked som vokser tre ganger så raskt som PC-markedet.

Den nye forretningsenheten er døpt "Wireless Communications and Computing Group". Den skal føre eget regnskap etter et slags internt "profit center"-system. Den tar over flere av ressursene i enheten "Computing and Enhancement Group" som nå avvikles. Fra denne enheten overføres integrerte kontrollere og mikroprosessorer til enheten for nettverk, "Network Communications Group".

Den nye enheten for trådløs kommunikasjon og data vil få ansvaret for flash minne, mikroprosessoren StrongArm, integrerte mikrokontrollere og digitale signalprosessorer (DSP-er). Den vil omfatte selskapet DSP Communications som Intel overtok i oktober for 1,6 milliarder dollar. Dette selskapet vil likevel fortsette å operere som heleid datter.

En DSP brukes blant annet til å oversette lyd til digital data og tilbake, og spiller følgelig en nøkkelrolle i blant annet telefoner. Oppmerksomheten om DSP-er er en vesentlig grunn til at markedet for utstyr til trådløs kommunikasjon nå vokser rundt tre ganger så raskt som PC-markedet, og svarer allerede til ti prosent av det samlede halvledermarkedet på nærmere 150 milliarder dollar. Flere halvlederprodusenter, blant dem Texas Instruments og IBM, har satset stort på DSP-er i det siste. Avtalen mellom Ericsson og Microsoft er symptomatisk for samme tendens.

Les mer om trådløs datakommunikasjon:


Ericsson bekrefter forpliktelse overfor Symbian
Lett mobil-løsning som varer en drøy arbeidsdag
Neste generasjon Internett i tredje generasjon mobil
Norges første IP-sone realiseres til våren
Åpner trådløs 2 Mb Internett-aksess
EUnet satser trådløst i Norges storbyer
Apple satser videre på trådløst nettverk
Trådløs ålesunder reddet årtusenets siste dataparty
Trådløst Internett raskere og billigere enn ISDN
Neste år er Microsoft trådløs
Trådløst lyn-nett fra 3Com
Trådløst gir billigere kommunikasjon

Til toppen