Intel-sjef kritisterer helsesektoren

I et uvanlig angrep fra den ellers ganske tause Intel-sjef Paul Otellini, får helsesektoren tung kritikk. Intel-sjefen mener at helsesektoren den sektoren som er tregest til å utvikle seg i verden og er den sektoren som har tatt i bruk IT i minst grad.

Otellini påpeker blant annet behovet for å bruke IT for å takle eldre-bølgen som snart vil ramme mange vestlige land. Med IT-løsninger vil eldre i større grad kunne ta vare på seg selv og leve lengre hjemme, sier Intel-sjefen i et intervju med Financial Times.

Les mer om: