Intel skeptisk til Windows 7 på netbooks

Mener størrelsen og prisen kan bli en utfordring.

Intel skeptisk til Windows 7 på netbooks

Mener størrelsen og prisen kan bli en utfordring.

Microsoft lover at Windows 7 skal kunne kjøres helt fint på mini-pc-er, også kalt netbooks, men Josh Bancroft, social media evangelist i Intel, er skeptisk. Det skriver han i et blogginnlegg i Intels offisielle bloggtjeneste for programvareutviklere.

Ikke fordi Windows 7 på flere områder krever mindre ressurser enn Windows Vista. Microsoft og flere andre har jo demonstrert at Windows 7 kan kjøres på netbooks. Også Bancroft selv kan bekrefte dette.

Derimot mener Bancroft at Windows 7 står i fare for å bli for dyr til å egne seg til netbooks. Microsoft kom nylig med en oversikt over hvilke versjoner Windows 7 vil komme i. Selskapet har foreløpig ikke oppgitt noen priser.

De to billigste utgavene, Starter og Home Basic, vil ikke bli solgt i vår del av verden. De vil trolig bli relativt billige, men har i tillegg betydelig mangler sammenlignet med de øvrige versjonene. Med Starter-versjonen skal man for eksempel bare kunne kjøre tre applikasjoner på samme tid.

- Når Microsoft for tiden selger en Windows XP-lisens til en netbook, tjener de svært lite penger, skriver Bancroft. Han mener dette gir en svært liten økning i prisen til disse PC-ene sammenlignet med Linux.

- Dette er viktig når du selger en enhet til 300 til 500 dollar, skriver Bancroft, som mener at dersom Windows 7 ikke blir mye billigere enn Windows Vista, så vil det utgjøre en stor ekstrakostnad i forhold til resten av mini-pc-en.

- Det å legge til for eksempel 100 dollar på toppen av en 400 dollars netbook for å betale for Windows 7, kommer til å bli vanskelig å selge, mener Bancroft.

Men det er mer. Det er foreløpig uklart hvor mye harddiskplass den mest aktuelle versjonen av Windows 7, Home Premium, vil ta på harddisken, men Bancroft tar i blogginnlegget utgangspunkt i 6 gigabytes. Samtidig mener han at det er økende etterspørsel etter netbooks med en begrenset flashminne-basert SSD i stedet for en betydelig større harddisk til samme pris.

Netbooks handler først og fremst om pris, men også størrelse og vekt. SSD-er er fortsatt temmelig dyrt, så netbooks leveres ikke sjelden med mellom 4 og 16 gigabytes med lagringsplass.

- På de netbooks som leveres med SSDs vil være det være vanskelige eller til og med umulig å installere Windows 7, skriver Bancroft.

Til toppen