Intel skeptiske til Cell-prosessoren

Intel har liten tro på at Cell-prosessoren vil utgjøre noen særlig trussel mot dagens plattformer.

Intel har liten tro på at Cell-prosessoren vil utgjøre noen særlig trussel mot dagens plattformer.

Kort tid etter at Sony, IBM og Toshiba presenterte detaljer om selskapenes felles prosessorprosjekt, Cell, uttrykte Nick Knupffer, en representant for Intel i Storbritannia, liten bekymring over hvordan Cell-prosessoren skal kunne på virke prosessormarkedet.

- Inntil det faktiske produktet kommer på markedet, kan vi bare spekulere hva Cell-teknologien kan brukes til, sier Knupffer til TrustedReviews. Han mener det vil være oppsiktsvekkende å anta at selskapene bak prosessoren vil kunne knytte til seg det globale fellesskapet av programvareutviklere, forså å utgjøre en rolle i den generelle markedsplassen, som tilsvarer den store rollen som PC-en spiller.

- Vi har sett tilsvarende påstander tidligere, og bare tiden vil vise om de vil virkeliggjøres. Det å utvikle programvare for radikalt nye arkitekturer med nye instruksjonssett er ekstremt vanskelig. Det krever en anselig mengde tid, og føre ofte til å produkter blir forsinket på veien til markedet, sier Knupffer, med henvisning til selskapets eget Itanium-prosjekt.

Til toppen