Intel slåss mot enorm skatteregning

IRS, de amerikanske skattemyndighetene, har gransket Intel eksportsalg av prosessorerer fra 1999 til 2006 og vil pålegge selskapet en frisk ekstra skatte-regning: 2,4 milliarder dollar - 14,6 milliarder kroner - vil IRS at Intel skal betale, skriver Reuters.

I tillegg mener IRS at Intel skylder 600 millioner dollar i skatt for 2006.

Tallene er enorme og vil påvirke selv Intel, som i fjerde kvartal omsatte for 9,7 milliarder dollar. Intel har anket avgjørelsen

Til toppen