Intel stevner AMD og Cyrix

Intel går til sak mot AMD og Cyrix for å ha tatt i bruk MMX-merkelappen på sine nye prosessorer. AMD og Cyrix på sin side, mener MMX er en forkortelse for "multimedia extensions", hvilket ikke er patentbeskyttet.

Intel går til sak mot AMD og Cyrix for å ha tatt i bruk MMX-merkelappen på sine nye prosessorer. AMD og Cyrix på sin side, mener MMX er en forkortelse for "multimedia extensions", hvilket ikke er patentbeskyttet.

Børskursene til både INtel, Cyrix og AMD falt fredag etter at det ble kjent at Intel stevnet sine to hovekonkurrenter i prosessormarkedet. Striden står om bruken av MMX merkelappen, som Cyrix og AMD tar i bruk på sine hhv. M2 og K6 prosessorer. Det fryktes konflikten vil resultere i langdryge rettsaker, hvilket tidligere har kostet de tre selskapene et hundretalls millioner dollar.

Intel på sin side hevder å ha brukt flerfoldige millioner dollar på å markedsføre MMX navnet, og er derfor lite villige til dele navnet med AMD og Cyrix. AMD og Cyrix mener navnet er en vanlig brukt term for "Multimedia Extensions" og dermed ikke faller inn under opphavrettighetslovgivningen.

Til toppen