Intel-tall bedre enn ventet

I går kveld norsk tid la Intel fram resultatet for andre resultatkvartal som endte 28. juni. Regnskapet viser en nettoinntekt på USD 1,65 milliarder - så vidt i overkant av analytikernes forventninger.

I går kveld norsk tid la Intel fram resultatet for andre resultatkvartal som endte 28. juni. Regnskapet viser en nettoinntekt på USD 1,65 milliarder - så vidt i overkant av analytikernes forventninger.

Intel klarte altså å innfri - og vel så det - de forventninger som investorer og analytikerne hadde til selskapet. Nettoinntekten økte med nesten 65 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en inntekt i andre kvartal 1997 på USD 92 cents per aksje, en økning fra USD 59 cents. Analytikerne hadde estimert at Intel ville tjene USD 85 til USD 89 cents per aksje.

Intels omsetning økte med 29 prosent til USD 5,97 milliarder i forhold til samme periode i 1996. Til sammenligning har omsetningen gått ned med 7,6 prosent i forhold til første kvartal. Reduksjonen kommer av at salget i Europa har stagnert, og svakere omsetning av tradisjonelle Pentium-brikker. Salget av Pentium II-brikker har økt i andre kvartal.

Aksjekursen steg med USD 2,156 på tirsdag til USD 80,906. Etter NASDAQ stengte tirsdag ble den omsatt til USD 84 per aksje.

Intel forventer at inntektene vil holde seg stabilt i neste kvartal. Dekningsbidraget forventes å ville synke litt fra andre kvartals 61 prosent, mens kostnadene trolig vil øke med mellom fire og seks prosent. Intel vil også redusere avskrivningene fra først antatt USD 2,5 millarder til USD 2,2 milliarder.

Tabellen nedenfor viser prosentvis inntektsfordeling ut fra geografisk område:

2. kvartal 96 1. kvartal 97 2. kvartal 97
Amerika 40 40 44
Europa 30 29 24
Asia/Stillehavsregionen 18 20 19
Japan 12 11 13
Til toppen