Intel-tall tegner gode PC-tider

Intels regnskap for kvartalet fram til 26. september viser et overskudd 10 prosent over det Wall Street hadde ventet.

Intels regnskap for kvartalet fram til 26. september viser et overskudd 10 prosent over det Wall Street hadde ventet.

I forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen med ni prosent til 6,73 milliarder dollar. For en måned siden reviderte analytikerne sine gjennomsnittlige resultatsforventninger opp til 80 cents per aksje, etter varsler fra selskapet om at nu gikk alt meget bedre. Regnskapet viser et resultat på 1,56 milliarder dollar, eller rundt 89 cents per aksje.

Trass i omsetningsøkningen, er resultatet på samme nivå som for tilsvarende kvartal i fjor: 1,56 milliarder dollar mot 1,57 milliarder.

Observatører peker på to forhold som taler mot en negativ tolkning av stillstanden på bunnlinjen. Det ene er at veksten på ni prosent gjenspeiler at PC-produsentenes anstrengelser for å redusere tallet på prosessorer på lager ikke lenger bremser Intels salg. Det andre er at Intel holder koken trass i sterkt prispress fra konkurrenter og PC-markedets tilbøyelighet de siste månedene til primært å vokse i den nedre enden av produktspekteret.

På den andre siden er kvartalet fram til 26. september tradisjonelt årets beste for Intel, og de aktuelle tallene er langt fra de eventyrlige gevinstene selskapet hentet i første halvdel av 1990-årene.

Noe av forklaringen på de siste kvartalstallene er tiltak for å skjære ned på utgiftssiden. 2000 arbeidsplasser er avskrellet. Tusen til skal bort innen årsskiftet.

I en erklæring sier Intel at neste kvartals omsetning, regnskapsårets fjerde, vil være noe bedre, mens resultatet vil stå stille eller øke noe. Analytikeruttalelser til amerikanske medier tyder på at de har noe større forventninger enn selskapet vil uttrykke selv. Disse forventningene kan gi aksjekursen en framgang i dag - merkelig nok sank kursen et par prosent da tallene ble offentliggjort i går ettermiddag amerikansk tid.

Intel-prosessorene som går best for tiden er Pentium II Xeon for de mer avanserte PC-ene og lavpris-alternativet Celeron i utgavene for 300 MHz og 333 MHz.

Til toppen