Intel tilbyr kapital til WiFi-utviklere

For å støtte sin egen satsing på trådløse lokalnett, har Intel satt av 150 millioner dollar til selskaper som utvikler IEEE 802.11-teknologi.

For å støtte sin egen satsing på trådløse lokalnett, har Intel satt av 150 millioner dollar til selskaper som utvikler IEEE 802.11-teknologi.

Intel har varslet en kraftig satsing på alt som har med mobil datakommunikasjon å gjøre, både for PC-er, PDA-er og kombinerte PDA/mobiltelefoner. I 1999 opprettet selskapet et investeringsfond øremerket telekom, som hittil har vokst til 500 millioner dollar. Nå skal deler av denne potten omprioriteres, til teknologi for trådløse lokalnett, også kjent som WiFi eller IEEE 8092.11.

Les også:

Blant Intels egne satsninger, er Banias-prosessoren for bærbare PC-er, og Manitoba-prosessoren for PDA/mobil. Banias er en videreutvikling av Pentium 4, med spesielle strømsparende egenskaper og en integrert modul for trådløs kommunikasjon etter 802.11b-standarden, kalt Calexico. Manitoba er en stablet brikke med integrert prosessor, minne og, i første omgang, GSM/GPRS.

Les også:

Intel sier til amerikansk presse at de vil investere i selskaper etter tre kriterier: Innsats for trådløs infrastruktur, innsats for å løse grunnleggende problemer knyttet til bruken av teknologien, og innsats som forbedrer viktige egenskaper ved teknologien. Innsats for infrastruktur betyr blant annet å gjøre legge stadig større arealer under 802.11-soner.


Som eksempel på grunnleggende problemløsning nevnes faktureringsprogramvare som gjør det mulig for operatører å relatere WiFi og for eksempel GSM til samme konto.

Intel har allerede investert i flere selskaper som tilfredsstiller en eller flere av disse kriteriene. Den typiske investeringen i oppstartselskaper er i underkant av fem millioner dollar. I tider med kapitaltørke skal også slike beløp være svært kjærkomne.

Til toppen