Intel truer med å trekke lisensavtale med AMD

Mener AMDs brikkefabrikk er en tredjepart.

Intel truer med å trekke lisensavtale med AMD

Mener AMDs brikkefabrikk er en tredjepart.

AMD og Intel ble i 2001 enige om en avtale om å krysslisensiere patenter. Avtalen gir AMD tillatelse til å produsere brikker med Intels x86-design, med den betingelse at Intel fikk tilgang til noen av AMDs brikkepatenter.

Det siste halve året har AMD gjennomgått en stor omorganisering, hvor produksjonsdelen har blitt skilt ut i et eget selskap, Globalfoundries. Men Globalfoundries eies ikke av AMD alene, Advanced Technology Investment (ATIC) eier 55,6 prosent av aksjene.

Dette har fått Intel til å reagere.

I går kunngjorde Intel at selskapets ikke anser Globalfoundries som et datterselskap av AMD, i henhold til betingelsene i avtalen. Intel mener derfor at lisensavtalen ikke gjelder for produksjonsselskapet.

Intel har nå gitt AMD beskjed om at strukturen i avtalene mellom AMD og ATIC krenker en konfidensiell del av avtalen om krysslisensiering. Intel skal ha bedt AMD om å offentliggjøre den relevante delen av avtalen, men det skal AMD ha nektet å gjøre.

Intel truer å med å trekke tilbake lisensrettighetene som selskapet har gitt AMD i henhold til avtalen. Dette skal skje innen 60 dager dersom selskapene ikke kommer til enighet.

Bruce Sewell, Intels sjefadvokat, sier i pressemeldingen at Intel alltid har ment at lisensiering av åndsverk er strategiske viktig, men at AMD ikke ensidig kan utvide Intels lisensieringsrettigheter til en tredjepart uten Intels godkjennelse.

Til News.com sier Harry Wolin, AMDs sjefadvokat, at selskapet ser på Globalfoundries som et datterselskapet, og at Intels nyeste advarsel er et forsøk på å trenge AMD inn i et hjørne.

Wolin mener Intel gjør dette fordi AMD gjennom avtalen med ATIC har fått midlene som er nødvendige for å ta i bruk den nyeste produksjonsteknologien, og at AMD dermed blir en sterkere trussel mot Intel.

AMD anser også advarselen som et middel for å distraherer offentlighetens oppmerksomheten vekk fra Intels kamp mot blant annet EU-kommisjonen innen antitrust-spørsmål.

I dette brevet skriver AMD at selskapet mener det ikke har krenket betingelsene i avtalen med Intel, og at Intel derfor ikke har noen rett til å inndra lisensrettighetene som AMD har fått innvilget.

Krysslisensieringsavtalen mellom Intel og AMD utløpet forøvrig allerede i 2010.

Til toppen