Intel vedkjenner Pentium II-feil

I tråd med strategien om mer åpenhet, har Intel vedkjent seg flyttallsfeilen i Pentium II og Pentium Pro. Programprodusenter har lovet å løse problemet via programvare, og neste versjon av Pentium II vil inkludere en fiks for feilen.

I tråd med strategien om mer åpenhet, har Intel vedkjent seg flyttallsfeilen i Pentium II og Pentium Pro. Programprodusenter har lovet å løse problemet via programvare, og neste versjon av Pentium II vil inkludere en fiks for feilen.

Etter PR-fadesen i 1994 hvor Intel forsøkte å minimalisere effekten av en Pentium-feil som endte opp med å koste selskapet $475 millioner, har selskapet valgt en mer åpen strategi. Fredag 9. mai vedkjente Intel flyttallsfeilen på Pentium II og Pentium Pro som først ble skrevet om den 5. mai.

Feilen oppstår ved konvertering fra flyttall til heltall i tilfeller hvor flyttallene er så store at de overflyter verdien som kan representeres som heltall. Det er ikke noe galt i at overflyten skjer, men feilen ligger i at Pentium ikke setter et flagg som viser at en overflyt har oppstått.

Intel gir detaljer om feilen på sitt nettsted. Selskapet har fått støtte fra store programvareprodusenter som Microsoft, Oracle og Computer Associates som har lovet å omgå feilen gjennom modifikasjoner i programvaren.

Feilen blir fikset i neste utgave av Pentium II som ventes om drøye seks måneder.

Til toppen