Intel vil gjøre Trondheimtil optikk-hovedstad

Intel satser rundt 50 millioner kroner på å etablere et nytt selskap i Trondheim. Det nye selskapet, Photonics Technlogies AS, blir Intels forsknings- og utviklingsavdeling innen optisk svitsjing, lagring, signalbehandling og -forsterking.

Intel satser rundt 50 millioner kroner på å etablere et nytt selskap i Trondheim. Det nye selskapet, Photonics Technlogies AS, blir Intels forsknings- og utviklingsavdeling innen optisk svitsjing, lagring, signalbehandling og -forsterking.

- Det er korrekt at Intel Corporation står som 100 prosent eier av Photonics Technologies AS, bekrefter Per-Eirik Lillerud overfor digitoday.no. Lillerud er for tiden ansatt i det danske selskapet Giga ApS og er en av nøkkelpersonene bak oppstarten av Intels nye FoU-avdeling i Stiftsstaden.

For danskene har også en rolle i etableringen i Trondheim: Selskapet, som blant annet lager elektronikk som er nødvendig for å kunne drive optisk kommunikasjon på 10Gbit/s, ble etablert i 1988 og vokste på rekordtid fra syv ansatte til over 100, noe som ikke gikk ubemerket hen blant amerikanske beilere.

I mars i fjor ble så Giga kjøpt opp av Intel for 11 milliarder (!) norske kroner. I dag - knapt året etter Intels oppkjøp - er antallet ansatte i Giga fordoblet til 200.
Les mer om Intels oppkjøp i Danmark Intel kjøper danske for 9,4 milliarder danske kroner
Og nå vil danskene, med Intels sterke finansielle krefter i ryggen, styrke sin posisjon i Norden ytterligere med å etablere seg i nær tilknytning til det internasjonalt respekterte teknologimiljøet ved NTNU i Trondheim.


Per-Eirik Lillerud vil overfor digitoday ikke avsløre eksakt hvor mye penger Intel legger på bordet, men vedgår etter hvert at det ligger "et sted rundt 50 millioner kroner".

- Investeringen i det første driftsåret blir på vel 10 millioner kroner, opplyser Lillerud.

Det er ennå ikke klart hvem som skal lede virksomheten i Trondheim, men "det arbeides med saken", opplyser Lillerud som i løpet av februar selv vil fungere som administrativ leder for Photonics Technologies inntil en permanent direktør er på plass.

- I første omgang vil worldwide-sjefen for Intels såkalte Photonics Technology Operations (PTO) lede selskapet via meg. Det er viktig at vi bruker tiden godt til å få den rette personen til å lede virksomheten i Trondheim. Vi vil ikke forhaste oss i dette valget, men det er et mål å ha en permanent direktør på plass i løpet av april, sier Lillerud til digitoday.no.

- Det nye norske selskapet, Photonics Technologies AS, er allerede etablert som en underavdeling til en av Intels forskningsavdelinger i San Jose, opplyser Lillerud til digitoday.no.

Opplysningen bekreftes av Brønnøysundregistrene der Photonics Technologies står registrert som et selskap som har til formål å drive med "forskning, utvikling, design og konsulentvirksomhet knyttet til komponenter og produkter til bruk for datalagring og dataoverføring, samt all dertil tilhørende virksomhet".

- Hva betyr det konkret, Lillerud?

- Virksomheten i Trondheim skal forske på og utvikle produkter innen optisk signalbehandling, optisk svitsjing, optiske forsterkere og optisk lagring. De produktene vi utvikler i Trondheim blir ikke produkter som brukeren ser eller som er klare for markedet, men 'underløsninger' som Intel benytter når de skal sette sammen sine produkter, eventuelt som bestanddeler i de elektroniske kretsene Giga produserer i Danmark.

- Så noen produksjonsavdeling blir det ikke snakk om i Trondheim?

- Nei, du kan si at produktene som utvikles der ikke kommer kommersielt til nytte før de settes inn i komplette systemer. Og det vil Intel gjøre, svarer Lillerud.

Danskene ser store synergier med Gigas eksisterende produkter for den virksomheten som skal legges til Trondheim.

Giga utvikler og produserer høyhastighets elektroniske kretser fra 155Mbit/s til 10Gbit/s for tele-, video- og datakommunikasjonsmarkedet. Faktisk er det ikke Intel som er Gigas største kunde - det er derimot Cisco Systems og ærverdige Marconi. Mange transportnett drives av Gigas kretser, men i økende grad dukker det opp tilfeller der "elektrisiteten ikke lenger følger med hastighetsmessig", og da må man ty til optiske løsninger.

Det er her satsingen i Norge kommer inn i bildet.

- Vi har i lengre tid hatt øynene på Trondheim og den forskningen som drives på optikk der. I tillegg er Trondheim interessant på grunn av prosess- og laboratorieutstyret "de sitter på der oppe". Med å etablere egen virksomhet i Trondheim får vi tilgang på NTNUs ekspertise såvel som deres avanserte utstyr. Samtidig får de synergieffekten ved at vi - det vil si Intel - bistår i undervisningssammenheng, sier Lillerud til digitoday.

Det er allerede 11 personer sysselsatt ved Photonics Technologies AS, som har vært i drift siden 2. januar i år.

Foruten Lillerud består staben av ti sivilingeniører og doktoringeniører som skal drive design "med 100 prosent fokus på utvikling av optisk hardware". Åtte av dem har bakgrunn fra NTNU-miljøet, én er hentet fra Universitetet i Oslo (UiO) og én kommer fra Universitetsmiljøet på Kjeller (UniK) - et underbruk av UiO/NTNU. Noen av ansatte jobber på deltid i påvente av at oppsigelsestiden skal gå ut hos sine gamle arbeidsgivere, mens andre vil kombinere arbeidet ved Photonics Technologies med avsluttende diplom- og doktoroppgaver.

- Vi regner med å vokse til 15 ansatte i løpet av første halvår og vil nok passere 20 ansatte innen halvannet år, sier Lillerud som opplyser at det primært er folk med prosesskunnskap (det vil si personer som kan operere de avanserte laboratorieinstrumentene) og rene designfolk (de som lager optiske løsninger) som ansettes i første omgang.

- Vi understreker imidlertid overfor de ansatte at vi - selv om Intel står bak - er en gründerbedrift. Det vil si at alle ansatte, spesialister aldri så mye, må regne med at de får multioppgaver, understreker Lillerud.

På spørsmål om hvordan han som Giga-ansatt har opplevd Intel som eier, tenker Lillerud seg lenge og godt om før han svarer at "når Intel kjøper opp et selskap, sørger de for å backe opp selskapet med ressurser".

- Og Intel-navnet slår jo veldig, da, legger han til - men vedgår at Intels suverene markedsposisjon også kan være et toegget sverd. Når hver avtale du signerer er på mellom 20 og 30 milliarder dollar "så går det ofte
politikk i det..."

Foreløpig verken kan eller vil Lillerud si så mye om ambisjonene for satsingen i Trondheim: - Vi er i ferd med å utvikle visjonen for selskapet nå, og forretningsplanen er heller ikke ferdig, så det er vanskelig å svare veldig konkret på det spørsmålet ennå. Men det er selvfølgelig et langsiktig mål at vi skal bli en nøkkelleverandør av fiberoptisk utstyr til telekommarkedet. Dessuten bør vi i løpet av tre år tjene nok penger til å være en god inntektskilde for Intel.

- Hvorfor Trondheim og ikke IT-Fornebu?

- Bakgrunnen for satsingen er at vi har stor tro på NTNU-miljøet. Det er vår bestemte oppfatning at Intel har en naturlig plass i Trondheim. Det har ikke manglet på gode ideer og mange industrielle sjanser for Norge, men vi har aldri kastet oss på toget. Nå har vi muligheten til å ta et nødvendig løft for Norge og gjøre oss gjeldende innen optisk teknologi. Dette toget skal vi ikke la passere!

Til toppen