Intel vil ha ny fart i BTX-plattformen

Intel har ikke gitt opp å få flere til å benytte BTX-formfaktoren i PC-systemer.

Intel vil ha ny fart i BTX-plattformen

Intel har ikke gitt opp å få flere til å benytte BTX-formfaktoren i PC-systemer.

Intel lanserte BTX-standarden(Balanced Technology Extended) med brask og bram i 2004, men i ettertid har det vært ganske stille rundt denne standarden for å designe PC-systemer. BTX skal i større grad enn den langt vanligere ATX-standarden ta hensyn til varmeutviklingen som er et problem i mange moderne PC-er. BTX fokuserer derfor spesielt på at luftstrømmene gjennom kabinettet går via de områdene med behov for mest kjøling.

Til tross for dette, har interessen for BTX vært svært lav, ikke minst blant hovedkortprodusentene. Heller ikke de som bygger PC-er selv, har i særlig grad valgt å satse på BTX, trolig mest på grunn av dårligere utvalg og usikker framtid enn ATX. BTX er av enkelte blitt ansett mest for å være en midlertidig løsning på varmeproblemene knyttet til mange av Intels prosessorer. Dette problemet er i ferd med å løse seg, noe som faktisk reduserer behovet for BTX.

Likevel skal Intel nå forsøke å få opp bruken av BTX, ikke minst blant de som leverer ferdige PC-systemer. Dette skriver Digitimes, som siterer kilder innen hovedkortbransjen i Taiwan.

    Les også:

Blant PC-leverandørene har BTX en langt større andel enn på komponentmarkedet. Ifølge Digitimes forventer Intel at 28 prosent av markedet for ferdig-PC-er vil være BTX-basert i slutten av 2006. Selskaper som Dell, Gateway og Lenovo bidrar til dette.

Intels mål er at denne andelen økes til 36 prosent i andre halvdel av 2007.

Til toppen