Intel vil lansere 4500 nye brikker i år

Den halvårlige analytikerkonferansen til Intel var preget av optimistiske anslag over teknologi, omsetning, og 4500 nye brikker i år.

Toppsjef Craig R. Barrett som ledet en storstilt og optimistisk presentasjon av nye prosessorer, ny produksjonsteknologi og løfter om økt omsetning på årsbasis, uavhengig av svakhetene i USAs og den internasjonale økonomien. Barrett sa han ventet 4500 nye brikker og relaterte produkter i løpet av året, altså det samme nivået på fornyelsen som i fjor.

Les også:

Intel vil få alle sine seks produksjonsanlegg over på 300 millimeters skiver innen utgangen av året, og samtidig gå over til en 130 nanometers prosess på alle linjene. 300 millimeters skiver gir 2,5 ganger som mange ferdige brikker per skive som dagens 200 millimeters brikker. Det gir økt volum, samtidig som produksjonskostnadene per brikke kuttes med opptil 35 prosent.


Kanskje det viktigste tegnet på at Intel tar sin optimisme alvorlig, er åpningen av den såkalte Fab 24 i Leixlip i Irland en gang i 2004. Dette produksjonsanlegget til to milliarder dollar står i dag bare delvis ferdig. Byggingen ble startet i juni 2000, men ble avbrudt på grunn av dårlige tider.

Ifølge Barrett skal den åpnes i 2004, og sysselsette 1000 mennesker i produksjonen av 90 nanometers brikker på 300 millimeters skiver, først og fremst prosessorer, eventuelt også kommunikasjonsbrikker. I dag har Intel 3150 ansatte i Leixlip.

Ellers opplyste Barrett og andre Intel-topper om følgende:

  • Annen generasjons Itanium, hittil kjent som McKinley, nå offisielt døpt Itanium 2, kommer i løpet av annet halvår, og debuterer over sommeren i en 1 GHz-variant.
  • En lavenergi prosessor, Banias, med integrert 802.11 trådløst lokalnett og 25 prosent lavere strømforbruk, kommer i første kvartal 2003.
  • Pentium 4 for stasjonære PC-er vil nå 2,53 GHz og få en 533 MHz intern buss i inneværende kvartal. Klokkefrekvensen økes til 3 GHz i fjerde kvartal.
  • Pentium 4 for bærbare PC-er skal opp i 2 GHz i løpet av sommeren.
  • Lavprisprosessoren Celeron skal over på P4-arkitekturen ("Netburst") i inneværende kvartal. Innen årsskiftet vil 80 prosent av alle leverte Celeron-prosessorer være av denne nye typen.
  • For hånd-PC-er vil Intel kjøre ut en prøveserie på sin "Wireless Internet on a Chip" slik at leverandørene kan begynne å prøve ut nye design i løpet av annet halvår. Brikkene integrerer prosessor, minne og signalprosessering. Fordelen for leverandørene er lavere utviklingskostnader, mens brukerne får billigere apparater med mindre strømforbruk. I en videreføring av prosjektet, kjent internt som "Radio Free Intel", vil også radiosender- og mottaker integreres. Radiodelen skal automatisk identifisere og kople seg opp til ulike typer trådløse tjenester, fra trådløst lokalnett til UMTS og liknende.
Til toppen