Intel vil oppgradere Internett

Intel mener at Internett bør oppgraderes med et nytt nivå som kan håndtere flere av dagens overhengende problemer.

Under Intel Developer Forum i forrige uke, beskrev Intel endringer selskapet mener må gjøres i arkitekturen til Internett for å gjøre den mer nyttig, pålitelig, tilgjengelig og tryggere. Selvfølgelig basert på teknologi som Intel selv vil tilby.

Pat Gelsinger, teknologisjef i Intel, sa under en tale at ved å legge til et overdekkende nettverk med datatjenester til Internett - bestående av ressurser både for beregning og lagring - skal bransjen kunne gi nettet en større intelligens. Dette skal gjøre Internett om fra å være et rør for overføring av data til en enorm plattform hvor et bredt spekter av globale tjenester kan tilbys fra. Gelsinger refererte til dette som muligheten til å tjenester i planetskala.

- Disse nye, smarte tjenestene vil gjøre det mulig for Internett å oppdage og advare mot ormeangrep på egenhånd, dynamiske rute om nettverkstrafikk for å unngå forsinkelser, samt å forbedre kringkasting av webbasert video, sa Gelsinger.

- Tjenestene kan også brukes til å gjøre Internett lettere tilgjengelig for brukere i regioner hvor tilgangen på strøm og nettaksess i beste fall er upålitelig.

I første rekke ser Intel for seg rimelige, batteridrevne enheter som tar i bruk tjenester for blant annet lagrings i selve nettverket, slik at problemer med avbrudd og forsinkelser i dataoverføringene blir dempet.

PlanetLab Consortium, en organisasjon med mer 150 universiteter og kommersielle forskningslaboratorier som medlemmer - blant annet AT&T Labs. UC Berkeley, NEC Labs, HP France Telecom og Internet2 - står bak PlanetLab, som er et overliggende nettverk av datatjenester og en åpen, global testbenk for utvikling av nye Internett-teknologier. Gelsinger oppfordret bransjen og potensielle brukere av de globale tjenestene om å hjelpe til med å bygge et smartere Internett ved å bli medlemmer av PlanetLab Consortium.

- Etter som flere og flere prosesser digitaliseres og avhenger av å være tilgjengelige til enhver tid og overalt, kan ikke viktigheten av Internetts feiltoleranse understrekes nok, sier Shane Robison, HPs sjef for strategi og teknologi, i en pressemelding.

- PlanetLab forsyner Intel, HP og våre partnere og kunder med et miljø for å teste neste generasjon av distribuerte applikasjoner og tjenester, og etter atten måneder med vellykkede, vitenskapelige forsøk, er vi sikre på at vi nå kan begynne å ta i bruk og teste revolusjonære, globale, kommersielle tjenester som vil endre måten handel og næring gjøres på Internett, sier Robison.

Da mye av dagens Internett-teknologi ble designet for mer enn 30 år siden,var det ingen som kunne forutse de mange bruksområdene Internett i dag har. Dette inkluderer den grafikkbaserte weben, overføring av video og tale, trafikkmengden, samt de store antallet mennesker og enheter som nå avhenger av Internett.

Suksessen har ifølge Intel gjort det vanskelig å skape og teste nye metoder for å begytte nettet mot misbruk, eller i å ta i bruk innovative applikasjoner og tjenester.

Ifølge Gelsinger tar PlanetLab i bruk Internett for å sende data, men integrerer så et nytt, overliggende nettverkslag bestående av egne intelligente rutere og servere på toppen av Internett for å legge til nye muligheter. Disse nodene vil typisk være Intel-baserte, med støtte for de kommende teknologiene bygget inn i Intels brikker. Dette skal ikke minst gjelde funksjonalitet i forbindelse med virtualisering og sikkerhet.

Applikasjoner som kjøre på PlanetLab er desentraliserte, hvor deler av applikasjonen kjøres på mange maskiner spredt utover hele globale Internett. Applikasjonene kan også organisere seg selv for å danne sitt eget nettverk og inkludere en form for applikasjonsprosessering inne i nettet. Dette skal gi Internett ny intelligens og åpne for nye muligheter.

Gelsinger mener at globalt utbredte datatjenester vil kunne tilby en plattform for kjøring av webtjenester og en måte å knytte sammen steder som benytter samkjørt datakraft.

- Det sitter på toppen av den nye, fysiske infrastrukturen som leveres med Internet 2, og over nettverkslaget, hvor IPv6 tjenestegjør, ved å legge til et nytt lag med høynivå funksjonalitet til Internett, sier Gelsinger.

Intel nevner bruken av trådløse sensornettverk, RFID-brikker og andre smarte, elektroniske merkelapper som eksempler på hvordan selskaper vil ta i bruk Internett og nye, billige enheter for å drive fabrikker, håndtere hele leveringskjeder og for å samarbeide globalt. Intel mener dette vil være med på å øke behovet for større kapasitet og økt pålitelighet, etter hvert som næringslivet stadig vil bli mer avhengig av denne tilførselen av informasjon. Dette gjelder både for å håndtere aktivitetene fra dag til dag, og for å utvikle langsiktige forretningsstrategier.