Intel viser allsidig radiobrikke

Intel har tatt et første skritt mot en brikke som kan omkonfigureres til å bruke flere typer radionett.

Intel har tatt et første skritt mot en brikke som kan omkonfigureres til å bruke flere typer radionett.

Påtroppende Intel-sjef Paul Otellini har klokkertro på trådløs kommunikasjon, og gjennomfører en omorganisering av selskapet der alt som har med mobilitet å gjøre, samles i én avdeling. (De andre avdelingene dreier seg om fast utstyr for henholdsvis bedrifter, forbrukere og helse.)

    Les også:

Et av de viktige prosjektene innen mobilitet, er noe som internt er kjent som Radio Free Intel. Intel ser for seg radiobrikker som vil kunne løpende omkonfigurere seg fra Ultrawidewand (UWB) til WiMax til WLAN, avhengig av hva øyeblikkets behov. Uttalelser fra Intel kan tolkes dit hen at overføring av data fra et apparat til et annet vil gå over UWB, mens WiMax veksler mellom å brukes direkte til enkeltapparater, og å fungere som stamnett for WLAN.

På den pågående fagkonferansen International Solid State Circuits Conference (ISSCC) der Intel presenterer sine tokjernede Itanium og Pentium 4 (se Tokjernet Itanium blir kald fisk), og der IBM og Sony presenterer den spennende superbrikken Cell (se Avslører detaljer om Cell-prosessoren og IBM og Sony avduket helt ny prosessor), foredrar Intel om en radiobrikke som nytter antenneteknologien «multiple-input/multiple output» (MIMO).

Krishnamurthy Soumyanath, som leder Intels utvikling av kretser for kommunikasjon, uttaler seg svært forsiktig, men sier at den nye CMOS-baserte 90 nanometers radiobrikken er et mellomtrinn i utviklingen av en radio som kan omkonfigureres for å nytte flere forskjellige trådløse protokoller.

Han beskriver brikken som en helelektronisk matrise av faserettede antenner som kan tolke signaler i fire forskjellige plan, og rekonstruere en demodulert bitstrøm fra de kombinerte signalene. Brikken vil kunne merke seg hvilken retning signaler fra en bestemt kilde kommer fra, og prioritere mottaket fra den beste antennen. Brikken vil kunne kompensere for en langsom forflytning, for eksempel av en bærbar PC i et lokale, men ikke for en rask bevegelse, som i et tog eller en bil.

Brikken kan nyttes til følsomme trådløse radioer for sending og mottak av digitale signaler i opptil 5 GHz. Driftsspenningen er 1,4 volt.

Til toppen