Intelligent boks gir tjenestekvalitet på IP

QoS Appliance sikrer viktig trafikk, reduserer ventetid og er til og med rimeligere enn å øke båndbredden, sier Tim Beard i Sitara Networks.

QoS Appliance sikrer viktig trafikk, reduserer ventetid og er til og med rimeligere enn å øke båndbredden, sier Tim Beard i Sitara Networks.

Sitara Networks er et forholdsvis nystartet amerikansk selskap som har som mål å gjøre nettverk smartere. Deres første produkt QoS Appliance (QoS står for "quality of service") er et apparat med integrert programvare, kalt QoS Works.

Boksen er beregnet på avdelingskontorer med begrenset båndbredde til hovedkontoret. Den plasseres mellom den utgående ruteren og den lokale hub-en, og styrer trafikken ut og inn på grunnlag av regler gitt av nettadministrator gjennom et web-grensesnitt. Hovedhensikten er å sikre at IP-tjenester som gjennom i sanntid, for eksempel tale og multimedia, ikke må vente på store filoverføringer eller vedlegg til e-post. Et annet poeng er å begrense variasjoner i svartid på transaksjoner.

- IP-nettverk i dag er gjennomgående dumme, samtidig som de skal håndtere en rekke livsviktige applikasjoner. Våre tjenestekvalitetprodukter skal sikre at det er samsvar mellom applikasjonenes behov og det underliggende nettverket, sier Tim Beard, markedsansvarlig for Europa i Sitara.

Tjenestekvalitet under Internett-protokollen (IP) er et vanskelig område. IP er ikke konstruert for å prioritere mellom ulike typer trafikk, og løsningen som har vært presentert av ulike leverandører har ikke slått an ennå, trass i det åpenbare behovet.

- Alle applikasjoner på nettverket prøver å oppta så mye båndbredde som mulig. Da skjer det ofte at trafikk som ikke burde prioriteres, forsinker kritiske applikasjoner. Å løse dette problemet betyr å legge grunnlaget for at nettverket kan brukes som et forretningsredskap.

Beard mener at bedrifter ofte prøver å løse problemet ved å overinvestere i båndbredde.

- Det er svært ofte dyrere å øke båndbredden, for eksempel fra 64 til 128 kbps, enn å investere i en QoS Appliance. Det viser studier vi har foretatt i Storbritannia. En annen sak er at overinvestering i båndbredde ikke nødvendigvis løser problemet med lange svartider. Innebygget i vårt produkt er teknologi som sikrer ensartede svartider for kritiske applikasjoner.

Boksen krever ingen endringer i andre programmer eller apparater. Den integrerte programvaren nytter en rekke ulike teknologier for å identifisere og prioritere mellom ulike typer trafikk. Grensesnittet lar administrator tilordne minimumsbåndbredde til applikasjoner, for eksempel Citrix, og lage regler for hvordan applikasjoner skal fordele ledig båndbredde seg i mellom.

Apparatet kommer i dag i tre ulike modeller, avhengig av om den samlede båndbredden som skal deles er 64, 384 eller 2048 kbps. Med større apparater dimensjonert for 10 og 45 Mbps regner Beard med at Sitara også vil kunne dekke behovene til tjenestetilbydere.

- QoS Appliance egner seg utmerket når man skal tilby tjenestekvalitet til kunder, gjerne i forbindelse med avtaler om tjenestenivågaranti eller SLA ("service level agreement").

Teknologisk sett er apparatet bygget rundt en vanlig Intel-prosessor. Det drives av objektorientert programvare over en BSD Unix-kjerne. I tilfelle boksen skulle svikte, vil den automatisk gå over til bare å slippe all data gjennom, ubehandlet.

Beard er på jakt etter norske distributører for produktet.

Les også:
Nortel på terskelen til intelligente nett
Til toppen