BEDRIFTSTEKNOLOGI

Intellinet vil innhente fullmakt for videre vekst

Intellinet venter fortsatt på at veksten innen BSP/ASP-markedet skal ta av. Selskapet inngår nå en samarbeidsavtale med amerikanske Niku, og ønsker samtidig fullmakt til å gjennomføre en emisjon som tilsvarer omkring 50 prosent av nåværende aksjekapital.

Henrik Anders Skottvoll
27. okt. 2000 - 03:08

BSP-selskapet Intellinet venter fortsatt på at veksten innen BSP/ASP-markedet skal ta av. Resultatet for tredje kvartal 2000 påvirkes av at selskapet er i en oppbyggingsfase som har medført økte kostnader. I tillegg har økte goodwill-avskrivninger samt kostnader i forbindelse med børsintroduksjon medført at selskapet viser underskudd i tredje kvartal.

Intellinet oppnådde salgsinntekter på 23,5 millioner kroner per utgangen av tredje kvartal 2000. Salgsinntekter for tredje kvartal isolert utgjorde 10,92 millioner kroner mot 9,98 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en vekst på 10,4 prosent.

Resultatet for tredje kvartal isolert utgjør minus 16,9 millioner kroner før skatt inklusive ekstraordinære kostnader på 5,7 millioner kroner.

Intellinet hadde et akkumulert resultat før skatt på minus 38,0 millioner kroner per tredje kvartal 2000. Alle kostnader i forbindelse med etableringen av datasentralene i Norge, Sverige og Danmark er belastet resultatregnskapet i sin helhet.

Resultatet er påvirket av at det er etablert virksomhet i Skandinavia, for raskest mulig å kunne komme over i en driftssituasjon. Fra utgangen av tredje kvartal er Intellinet over i en driftsfase både i Norge, Sverige og Danmark.

Ledelsen i Intellinet forventer at resultatet på kort sikt vil påvirkes negativt, ettersom selskapet prioriterer en raskere oppbyggingstakt, men forventer at dette vil gi seg utslag i en raskere stigningstakt på inntektssiden, enn ellers kan ha blitt oppnådd.

Intellinet merker fortsatt at markedet er avventende til BSP/ASP-løsninger, men selskapet merker en holdningsendring til det bedre. Dette er i tråd med Gartner Group sine offentliggjorte prognoser med forventninger til at ASP-markedet på verdensbasis vil vokse fra omkring én milliard amerikanske dollar i 1999, til vel 25 milliarder amerikanske dollar i 2004.

Selskapet forventer en gradvis bedring i inntjeningen i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal. Disse forventninger er basert på allerede eksisterende kundemasse, overgang fra oppbygging til drift i hele Skandinavia. Selskapet bearbeider for tiden en rekke muligheter som forventes resulterer i nye kontrakter.

Intellinet har inngått en strategisk allianse med det børsnoterte amerikanske Niku Corporation, en aktør innen PSA (Professional Service Automation). Selskapene skal samarbeide om å levere webbaserte applikasjoner for automatiserte kontorstøtte-løsninger til det nordiske markedet.

Selskapet har valgt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling tordag 9 november, hvor det anbefales at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av inntil ni millioner aksjer. Dette tilsvarer omkring 50 prosent av den nåværende aksjekapitalen. Fullmakten skal brukes til oppkjøp og tildelling av opsjoner til ledende ansatte.

Intellinet er sist omsatt på kurs 26 kroner som priser selskapet til 227 millioner kroner.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.