Intellinett - førstemann med bunnskrapt kasse

Først ute med slunken kasse er Intellinett. ASP-selskapet har i løpet av år 2000 svidd av hele kontantbeholdningen. Kommer den økte ordreinngangen i grevens tid?

Først ute med slunken kasse er Intellinett. ASP-selskapet har i løpet av år 2000 svidd av hele kontantbeholdningen. Kommer den økte ordreinngangen i grevens tid?

Nylig meldte ASP-selskapet Intellinet ASA at kontantkassen ved utgangen av året var på beskjedne 4,8 millioner kroner. Til sammenligning var kontantbeholdningen på 42 millioner kroner den 30. juni. I stedet for å emittere aksjer (i hvert fall inntil videre) velger selskapet å etablere en kredittlinje på 20 millioner kroner for å finansiere bindingen av arbeidskapitalen.

Mye av kontantnedgangen kan sannsynligvis henføres til at selskapet har investert betydelige beløp i datasentraler i både Norge, Sverige og Danmark. Det har ikke lykkes digitoday.no å få opplysninger om hvor store beløp det er snakk om i denne sammenheng. Noe av kontantbeholdningen er også brukt til kjøp aksjer i svenske Informations Qvalitet AB.

- Vi kostnadsfører datasentralene i stedet for å avskrive over flere år, sier økonomidirektør Jon Gotfredsen til digitoday.no.

Selskapet satser på at den økte ordreinngangen i fjerde kvartal skal sikre kontantbeholdningen. Ifølge Gunnar Sæther i Intellinet ASA viste ordreinngangen i fjor et betydelig oppsving.
Les vårt intervju med Sæther: Bedring i ASP-markedet?

Overfor digitoday.no fremholder Sæther at selskapet skal generere positiv kontantstrøm i slutten av andre kvartal i år. Driften i Norge og Sverige vil fra andre kvartal av generere positiv kontantstrøm, mens Danmark vil gi bidrag fra og med tredje kvartal.


Den 27. desember i fjor ble Intellinet satt til særlig observasjon på Oslo Børs. Oslo Børs setter en aksje under særlig observasjon når de mener at det foreligger ulik informasjon i markedet. Nå innrømmer Intellinet at de er "i samtaler med en industriell alliansepartner".

Salgsinntektene for fjerde kvartal var på 20 millioner kroner. Driftsresultatet ble på minus 22 millioner kroner. Proforma lønnskostnader for år 2000 var på 64 millioner kroner, mens summen for 1999 viste 28 millioner kroner. I samme periode har antall faste ansatte økt fra 103 til 200 personer.

Kort fortalt: Intellinet har omkring 25 millioner kroner som skal vare til månedsskiftet juni/juli 2001 før de genererer positiv kontantstrøm. En eventuell emisjon på dagens kursnivå på 25 kroner innebærer en relativt stor utvanning for aksjonærene. Dagens markedsverdi er på omtrent 200 millioner kroner.

Trykk her for oppdaterte aksjekurser.

Til toppen