Intellisearch får avansert amerikansk søkemotor

Intellisearch er blitt partner med Groxis og får tilgang til mer avansert søketeknologi.

Intellisearch får avansert amerikansk søkemotor

Intellisearch har inngått en partneravtale med Groxis, en leverandør av forsknings- og visualiseringsteknikker for virksomhetssøk, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Avtalen innebærer et integrert produkt- og tjenestetilbud, som utvider markedet til IntelliSearch Enterprise. Den kombinerte IntelliSearch/Groxis-løsningen skal øke omfanget og nytten av kundenes søkeinstallasjoner.

– IntelliSearch Enterprise Search Plattform versjon 2.0 tilbyr et rikt sett med funksjonalitet til virksomheter og passer bra med Grokkers søkeverktøy, sier Groxis’ direktør for produktutvikling, Marcelline Saunders.

Fordelene som Groxis-kundene får med den kombinerte løsningen, er evnen til å søke i alle filer lokalisert i hvilken som helst kilde eller applikasjon i organisasjonen. Groxis’ kunder vil også kunne benytte løsningen som en selskapsomspennende og sentral informasjonsaksess, som inkluderer alle bedriftens informasjonskilder, heter det.

Groxis-løsningen, Grokker ESM, tilfører IntelliSearch såkalt «federated» integrasjon til et mangfold av innholdskilder, og gir utvidede gjenfinningsegenskaper gjennom verktøy for dynamisk clustering og filtrering. Grokkers unike visualiserings- og utforskningsteknikker, utvider IntelliSearch-løsningen til å tilby brukervennlig og forskningsorientert presentasjon av hundrevis av søkeresultat på en enkelt side. I tillegg skaper produktkombinasjonen mulighet for utstrakt samhandling og kunnskapsdeling på tvers av organisasjonen.

    Les også: