Intels kjøp av McAfee forundrer alle

Med 60 prosent overpris må McAfees overskudd dobles for at kjøpet skal lønne seg.

Intels kjøp av McAfee forundrer alle

Med 60 prosent overpris må McAfees overskudd dobles for at kjøpet skal lønne seg.

Intel kunngjorde i går ettermiddag norsk tid at de kjøper alle aksjer i McAfee, verdens nest største leverandør av antivirus (etter Symantec), for 48 dollar per aksje, til sammen 7,68 milliarder dollar.

Reaksjoner blant observatører som uttaler seg til verdens finanspresse er at dette virker som nok et eksempel på vellykket IT-firma som sløser med kontantbeholdningen på noe som umulig vil kunne lønne seg, i likhet med for eksempel Oracles kjøp av Sun og HPs kjøp av Palm.

Selskapene erkjenner at de har nådd taket i sitt egentlige marked, og begrunner oppkjøpene ved å vise til behovet for å komme inn på nye markeder.

Intels argumenter for å kjøpe McAfee framstår som svakere enn Oracles begrunnelse for å kjøpe Sun, og HPs for å kjøpe Palm.

Det er spesielt tre momenter som trekkes fram i denne negative vurderingen av Intels kjøp av McAfee.

For det første oppfattes overprisen på 60 prosent som for høy. McAfee-aksjen har de siste tre månedene vippet mellom 30 og 32 dollar, og var notert til 29,93 dollar da Intel-kjøpet slo ned som en bombe, og sendte kursen opp i 47,30 dollar, altså så vidt under de 48 dollar per aksje som Intel skal betale. Summen som Intel må ut med svarer, ifølge Financial Times til 40 års overskudd i McAfee. Avisa mener overskuddet må dobles dersom Intel skal ha noe håp om å få kjøpet til å lønne seg.

De to andre momentene tyder på at en dobling av overskuddet er svært lite sannsynlig.

Både Oracle og HP kan forsvare sine kjøp med omfattende kostnadskutt i henholdsvis Sun og Palm. Intels melding om McAfee-kjøpet nevner ikke kostnadskutt overhodet. McAfee skal videreføres som et heleid datterselskap under samme ledelse som i dag. Ingenting i oppkjøpssituasjonen tilsier at det vil medføre kutt utover den kostnadskontrollen som alle store selskaper må ha som kontinuerlig prosess. McAfee har 6100 ansatte og en årsomsetning så vidt under to milliarder dollar. Det er helt uaktuelt å desimere staben.

Intel kan heller ikke satse på å bunte McAfee-produkter i egen maskinvare. Det vil i så fall fungere som en invitt til konkurransemyndighetene i både USA og EU til å gripe inn mot Intel. Det har ikke Intel råd til: Den pågående striden med EU er svært belastende, og Intel trekker nå pusten etter endelig å ha fått til et forlik med USAs konkurransetilsyn FTC for to uker siden, der selskapet måtte gi seg på alle punkter.

McAfees største konkurrent Symantec – med 42 prosent av antivirusmarkedet i 2009 mot 22 prosent for McAfee, ifølge Infonetics Research – er for øvrig helt trygg på at Intel ikke vil prøve seg på noe slikt. Symantec-sjef Enrique Salem sier til amerikansk presse at han anser det som helt usannsynlig at Intel vil kunne gi McAfee fordeler på bekostning av andre antivirusleverandører.

Hva er da poenget med å kjøpe McAfee?

Intel-sjef Paul Otellini forklarer at framtidens sikkerhet krever bedre samspill mellom maskin- og programvare, og at det i dag er for lite spesialisert støtte til IT-sikkerhet og kyberforsvar på brikkenivå. Han sier at energieffektivitet og nettverk har hittil vært to definerende «pilarer» for prosessorer. Sikkerhet seiler nå opp som den tredje «pilaren», og McAfee og Intel skal samarbeide om å utvikle nye former for «maskinvarestøttet sikkerhet» («hardware-enhanced security»).

Tanken er ikke ny: Moderne IT-sikkerhet støtter seg ofte på egenskaper nedfelt i spesialiserte kretser, som innen kryptering og adgangskontroll. Det er antakelig bred enighet om at det er en god ide å bygge enda mer sikkerhet på et tettere samspill mellom maskin- og programvare.

Spørsmålet er bare, siden all teknologi nedfelt i Intels brikker også må gjøres tilgjengelig for McAfees konkurrenter: Hvordan kan dette berettige at Intel kjøper McAfee? Hadde det ikke kunnet ordnes ved å utvide samarbeidet som de to selskapene har hatt gående i lang tid allerede?

    Les også:

Til toppen