Interaktive amerikanere organiserer seg

Amerikanske nettpublisister vil danne en internasjonal interesseorganisasjon, The Online News Association, sannsynligvis til våren.

Amerikanske nettpublisister vil danne en internasjonal interesseorganisasjon, The Online News Association, sannsynligvis til våren.

The Online News Association er det mest sannsynlige navnet på den nye amerikanske organisasjonen som skal være en interesseorganisasjon for online nyhetstjenester. Det er en liten gruppe initiativtakere som har startet prosessen, og organisasjonen ser sannsynligvis dagens lys innen mars neste år, skriver Editor & Publisher.

I følge en av initiativtakerne, Rich Jaroslovsky som er sjefredaktør i Wall Street Journal på nettet, er målet å opprette den første internasjonale organisasjonen rettet mot nyheter og journalistikk i interaktive media. På det første møtet var portaler som også har redaksjonelt innhold, en fraværende gruppe. I følge Jaroslovsky skal ikke organisasjonen binde seg opp til kun tradisjonelle journalistiske tjenester men åpner for ethvert nettsted hvor journalistikk er praktisert.

Det fremste målet er å innføre journalistikkens prinsipper til online media. Organisasjonen skal blant annet ta for seg skillet mellom redaksjonelt stoff og reklame, muligens utarbeide retningslinjer for sine medlemmer og jobbe for økt troverdighet for online journalister. Det er også planer om å opprette en årlig online nyhetskonkurranse.

Jaroslovsky uttaler til Editor & Publisher at han regner med at medlemmer i organisasjonen fortsatt vil være medlemmer av andre interesseorganisasjoner som for eksempel Newspaper Association of America eller lignende. The Online News Association vil altså bli et supplement heller enn en erstatning for andre organisasjoner.

I Norge er det sannsynlig at en lignende, nasjonal organisasjon blir opprettet under navnet Norske Nettsteders Landsforening (NNL) i nærmeste framtid. Opprettelsen av den norske interesseorganisasjonen har blitt diskutert i forbindelse med forsøket på å komme til enighet om en standard for målinger av trafikken på norske nettsteder.

Til toppen