Intern reorganisering i SAP

SAPs ledelse får en klarere avgrensing av sine ansvarsområder.

SAPs ledelse får en klarere avgrensing av sine ansvarsområder.

SAP kunngjør en reorganisering med klarere avgrensning av ansvarsområdene til toppsjefene. Reorganiseringen skal avskaffe det som beskrives som overlappende områder med delansvar.

Tallet på toppledere forblir sju. Utenom administrerende direktør og finansdirektør skal det være følgende fem ansvarsområder:

  • utvikling av nye produkter
  • aktuelle produkter
  • ansvar for selskapets 10.000 utviklere
  • salg og markedsføring
  • tjenester innen installasjon og vedlikehold

Administrerende direktør Henning Kagermann gir fra seg delansvar for kunder innen finans og offentlig sektor, samt markedsføring. Markedsføring legges under en egen sjef som rapporterer til salgsdirektør Leo Apotheker.

Selskapets 10.000 utviklere er i dag spredd over lavkostland som India, Kina og Øst-Europa i tillegg til utviklingssentre i Tyskland.

SAP ser for seg en rivende utvikling i 2005, og har til hensikt å ansatte flere tusen med medarbeidere.

Til toppen