Internasjonal aksjon mot stenging av kinesisk nettsted

Kinesiske myndigheter har stengt et nettsted for debatt og kultur. Det fryktes at de ansvarlige vil bli forfulgt. En internasjonal protestaksjon er i gang.

Kinesiske myndigheter har stengt et nettsted for debatt og kultur. Det fryktes at de ansvarlige vil bli forfulgt. En internasjonal protestaksjon er i gang.

Nettstedet http://www.xinwenming.net ble stengt i forrige uke, som følge av de kinesiske myndighetenes press mot Internett-tilbyderen Million Internet Company. Etter stengingen trykket det offisielle nyhetsbyrået Xinhua (Det nye Kina) kommentarartikler om Internettets vederstyggeligheter, uten å nevne stengningen av Xinwenming.net.

Xin wenming betyr "ny kultur". Ifølge kilder innhentet av den internasjonale Committee to Protect Journalists (CPJ) besto hovedinnholdet på nettstedet av ytringer om at kinesiske borgere og myndighetspersoner må finne nye strategier for å hanskes med sosiale problemer. Artiklene skal være skrevet av kjente dissidenter fra Shandong-provinsen, men skal ikke ha vært direkte kritisk til den kinesiske regjeringen.

Da nettstedet ble stengt 3. august i år, uttalte toppsjefen for Million Internet Company, Li Tao, til Associated Press at påskuddet var "skarpt og regjeringsfiendtlig innhold".

Det er siden meldt at politiet ettersøker bidragsyterne til Xinwenming.net. Blant disse er juristen Mu Chuanheng fra Qingdao spesielt utsatt. Mu har ikke kunnet praktisere som advokat siden 1985 da hans bøker ble forbudt.

CPJ frykter for Mus og de øvrige Xinwenming-folkenes sikkerhet. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights in China (HRIC) sier at Li Tao ble innkalt til fire ulike avhør i tiden 4. til 7. august og pålagt å oppgi personalia til alle som arbeidet med Xinwenming. Li fortalte kinesiske journalister at han også hadde fått pålegg om å overvåke nettstedene på tjenerne til Million Internet Company, og rapportere alt mistenkelig innhold til myndighetene.

CPJ ber om at det skrives brev til den kinesiske presidenten Jiang Zemin. Appellen er videreført av den internasjonale organisasjonen for ytringsfrihet IFEX, der Norsk Forum for Ytringsfrihet er medlem.

Brevene bør i all ærbødighet ("respectfully") blant annet oppfordre Hans Eksellense til å gi avkall på den undertrykkende politikken som den kinesiske delen av Internettet er gjenstand for, uttrykke det synet at åpen diskusjon om politikk og samfunn ikke er undergraving men et viktig bidrag til et lands stabilitet, og minne (stadig "respectfully") om at Kina har undertegnet internasjonale avtaler som forplikter landet til å verne borgernes rett til fritt å søke og utveksle informasjon.

Nettstedet til CPJ (http://www.cpj.org/) har forslag til korrekte formuleringer på engelsk.

Brevene sendes til:

His Excellency Jiang Zemin

President, People's Republic of China

Beijing 100032

People's Republic of China

De kan også fakses til +86 10 6512 5810.

Les mer om ytringsfrihet og Internett:


Militærjunta stopper e-post
ACLU: - Ytringsfriheten på nettet er truet
Kina bygger ny mur på Internett
Bister britisk byråkrat kneblet kranglefants hjemmeside
Radio B92 tilbake på web
Serbia skal få beholde Internett
Beograd.com holder stand

Til toppen