Internasjonal Internett-streik på søndag

Søndag kan bli en god dag, med masse ledig båndbredde, for streikebrytere på nett. Da vil tusenvis av europeiske nett-surfere streike i protest mot de høye teletakstene.

Søndag kan bli en god dag, med masse ledig båndbredde, for streikebrytere på nett. Da vil tusenvis av europeiske nett-surfere streike i protest mot de høye teletakstene.

"European Telecom Boycott" er en aksjon som gjennomføres i landene Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Streiken er kommet i stand som en protest mot de høye europeiske teletakstene. Arrangørene oppfordrer alle til å la Internett være Internett på søndag: Trekke ut telefonkontakten fra veggen og gjøre de tingene man så lenge skulle ha gjort i alle fall.

Aksjonistene vil ha en flat månedlig pris på telefoni og bruk av Internett med modem, slik man kjenner det fra USA, og forlanger at minuttakstene som nå brukes fjernes helt.

Du finner mer info på www.telecom.eu.org.

Til toppen