Internasjonal nettfangst til Bergen

Hver dag søker 7.000 personer informasjon om fisk og akvakultur på det internasjonale nettstedet Fish Info Service. Nå blir den redaksjonelle ledelsen lagt til Bergen.

Hver dag søker 7.000 personer informasjon om fisk og akvakultur på det internasjonale nettstedet Fish Info Service. Nå blir den redaksjonelle ledelsen lagt til Bergen.

Det er nettstedet Fish Info Services som nå satser norsk og går tungt inn i det norske markedet. Bak nettstedet står det amerikanske internett- og investeringsselskapet Riverside Management Group (RMG).


Fish Info Services ble etablert i 1995 i Japan, men RMG kjøpte denne uken 10 prosent av selskapet med opsjon på en større andel av aksjene under en rettet emisjon som tilførte nettstedet flere millioner dollar i frisk kapital, ifølge en pressemelding.

Av den grunn er nå nettstedets ledelse flyttet til USA, og den redaksjonelle ledelsen flyttet til Norge.

Totalt er mer enn 30 journalister verden over knyttet til nettstedet, og den redaksjonelle ledelsen blir nå koordinert fra Bergen.

Internettselskapet Fish Info Services er representert i 11 land - USA, Japan, Sør-Korea, Spania, Storbritannia, Mexico, Argentina, Chile, Peru, Norge og Russland. Det er også startet en prosess med å ansette journalister i Sør-Afrika, Kina, India, Australia, New Zealand og Irland.

- Selv om vi har valgt å legge hovedkontoret til USA, var det naturlig for oss å legge den redaksjonelle ledelsen til Norge. Det skyldes både at vi har dyktige medarbeidere der, og ikke minst at vi ønsker at nettstedet skal drives etter den etiske standard som norske medier følger, sier administrerende direktør Jim Carpenter i RMG i pressemeldingen.

Besøkstallene på nettstedet ligger nå på rundt 7.000 besøkende hver ukedag, ifølge statistikk fra Audit Bureau of Circulation.

Nettstedet har som visjon å fungere som et internasjonalt møtested for hele verdens fiskeri- og oppdrettsnæring. Tanken er at nettstedet skal erstatte tradisjonelle søkemotorer hvor det samles vital informasjon som aktører i fiskebransjen har behov for. Nettstedet har også en egen avdeling for et elektronisk marked hvor det omsettes sjømat og utstyr.

Ansvarlig redaktør er nordmannen Terje Engø, og etter hvert vil det være fem norske ansatte.

Til toppen