Internasjonal nyhetsbank for næringslivet

Tre ledende globale leverandører av informasjon til næringslivet internasjonalt - Financial Times, Dow Jones og Knight Ridder - skal gjøre markedsnyheter tilgjengelig i en felles online-tjeneste, der det skal legges spesiell vekt på Øst-Europa, det tidligere Sovjetsamveldet, Afrika, Latin Amerika, Asia og Stillehavsområdet.

Tre ledende globale leverandører av informasjon til næringslivet internasjonalt - Financial Times, Dow Jones og Knight Ridder - skal gjøre markedsnyheter tilgjengelig i en felles online-tjeneste, der det skal legges spesiell vekt på Øst-Europa, det tidligere Sovjetsamveldet, Afrika, Latin Amerika, Asia og Stillehavsområdet.

Nyheter skal samles fra blant annet dagsaviser og fagpresse verden over. Financial Times skal være ansvarlig for et senter der erfarne og språkmektige spesialister skal legge materiale til rette for videre fordeling gjennom de tre partnernes online-tjenester. Ordningen skal være operativ fra midten av 1997.

Til toppen