Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Internasjonal pris til Thinfilm

Hedret på fagtreffet 2012Flex med FlexTech Alliance Innovation Award.

Prototyp på Thinfilm Adressable Memory: Norske Thinfilm står for minnekretsen, Xerox Parc for logikken som gjør minnet adresserbart, slik at minnet kan skaleres og utnyttes til en lang rekke mulige og ennå ukjente anvendelser. Kretsen kan trykkes på føyelig plastmateriale til langt lavere kostnader enn tilsvarende kretser produsert i det tradisjonelle halvledermaterialet silisium.
Prototyp på Thinfilm Adressable Memory: Norske Thinfilm står for minnekretsen, Xerox Parc for logikken som gjør minnet adresserbart, slik at minnet kan skaleres og utnyttes til en lang rekke mulige og ennå ukjente anvendelser. Kretsen kan trykkes på føyelig plastmateriale til langt lavere kostnader enn tilsvarende kretser produsert i det tradisjonelle halvledermaterialet silisium. Bilde: Thinfilm

Det banebrytende produktet Thinfilm Addressable Memory, der norske Thinfilm står for minnekretsen og Xerox Parc for logikken som gjør minnet adresserbart, har fått prisen «FlexTech Alliance Innovation Award» på det pågående fagtreffet 2012Flex i Phoenix i delstaten Arizona.

FlexTech Alliance består av kommersielle og akademiske forskningsorganisasjoner innen teknologi for bøyelige dataskjermer og elektronikk som kan printes på bøyelig underlag. Thinfilm Addressable Memory er verdens første adresserbare og ikke-flyktige minne som vil kunne masseproduseres som printede kretser på plast.

Visepresident Ross Bringans i Parc og toppsjef Davor Sutija i Thinfilm sier seg begge glade for at FlexTech Alliance erkjenner betydningen av den første prototypen på printet, adresserbart minne.

Begge parter er flinke til å framheve hvilke enorme muligheter produktet forespeiler innen framtidens «tingenes internett», der alt mulig vil kunne tagges med rimelig elektronikk.

Thinfilm er for tiden mest opptatt av anvendelser innen leketøy, spill, logistikk, sensorer og ID-systemer. Selskapet kunngjorde i slutten av januar et partnerskap med sørafrikanske PST Sensors om å utvikle systemer for printede temperatursensorer. Sensorene skal klebes på matvarer og legemidler for overvåke at de oppbevares i riktig temperatur: Hver enhet, ned til minste kjøtt- eller vaksinepakke, vil selv kunne oppgi hvilke temperatursvingninger de har vært utsatt for siden forrige avlesning.

I tråd med Thinfilms kjente pr-tradisjoner, er selskapet mindre opptatt av å klargjøre nøyaktig hvor langt de er kommet. Den premierte prototypen på printet adresserbart minne har en kapasitet på 20 bit. For å nærme seg en mulighet til å konkurrere med de enkleste og rimeligste RFID-brikkene, må kapasitetene økes til minst 128 bit. For å kunne oppfylle målet for partnerskapet med PST, må man opp enda flere hakk.