Internasjonal satsing på språkteknologi i Voss

Det er nå klart for etablering av et storstilt språkteknologisenter på Voss. Dette blir en del av et nettverk på ti sentere over hele verden. I løpet av fem år skal senteret bidra til 1200 nye arbeidsplasser i Norge.

Det er nå klart for etablering av et storstilt språkteknologisenter på Voss. Dette blir en del av et nettverk på ti sentere over hele verden. I løpet av fem år skal senteret bidra til 1200 nye arbeidsplasser i Norge.

Belgiske investorer underskrev nylig en avtale om etablering av et språkteknologisenter på Voss. Det er selskapet for industrivekst, SIVA , som har forhandlet frem avtalen. SIVA er, sammen med den belgiske stiftelsen SAIL Trust, Voss kommune og det vossbaserte selskapet Nordisk Språkteknologi, en av initiativtakerne til senteret, ifølge en pressemelding fra det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

- Det er ikke ofte utenlandsk kapital sprøytes inn i et norsk kunnskapssenter. Dette viser at Norge er et attraktivt sted for utvikling av kunnskapsindustri hvis forholdene legges til rette, sier assisterende direktør Tor Bjøru i SIVA.

Språkteknologisenteret på Voss blir en del av et nettverk på ti sentere over hele verden. Det første senteret åpnes i Belgia denne uken, og det er inngått avtale om etablering i Singapore, mens det forhandles i Israel og Ungarn. De fem siste sentrene skal opprettes på vestkysten og østkysten av USA, i Japan, Sør-Amerika og Afrika, heter det i pressemeldingen.

Det er den belgiske stiftelsen SAIL (Speech Artificial Intelligence Language) Trust som står bak. Stiftelsen har en kapital på 100 millioner dollar, og hvert av de ti sentrene får tilført ti millioner dollar hvis de selv skaffer en tilsvarende sum.

- Teknologisenteret på Voss vil få en total kapital på 154 millioner som skal investeres i utvikling av språkteknologi i det nordiske markedet. SAIL Trust garanterer for halvparten av beløpet, sier Bjøru.

Regjeringen har satt av 25 millioner kroner til senteret over statsbudsjettet. I tillegg går SIVA, Voss kommune og Hordaland fylkeskommune inn med midler. Etter hvert vil flere bli invitert til å bli med på eiersiden.

Teknologisenteret skal få attraktive selskaper fra hele Norden til å etablere seg på Voss. Målet er 30 bedrifter og 600 arbeidsplassert i løpet av tre år, mens potensialet i løpet av fem år er anslått til omlag 50 selskaper med mellom 1000 og 1200 ansatte.

Gründerbedriften Nordisk Språkteknologi er en av årsakene til at belgierne ble interessert i Voss. Nå blir selskapet en del av det nye senteret, sammen med andre bedrifter, også konkurrerende virksomheter med andre typer teknologi, forteller Bjøru.

Senterets hovedoppgave blir å legge forholdene til rette for utvikling av nye bedrifter. I tillegg satses det på utdanning og opplæring, blant annet gjennom samarbeid med nordiske høyskoler og universiteter. Senteret vil få klasserom og auditorium utstyrt for både nær- og fjernundervisning.

Til toppen