Internasjonal standard for e-læring

Norske IKT-næringen skal bli med i et internasjonal samarbeid om standarder for e-læring.

Norske IKT-næringen skal bli med i et internasjonal samarbeid om standarder for e-læring.

IKT-Norge og eStandard-prosjektet etablerer en komite som skal sikre at norske interesser blir ivaretatt i det internasjonale arbeidet for å standardisere e-læring, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

eStandard-prosjektet har på vegne av norske utdanningsmyndigheter tegnet et gruppemedlemskap i den internasjonale organisasjonen IMS Global Learning Consortium.

Medlemskapet gir norske IKT-selskaper og norske utdanningsinstitusjoner en mulighet til å være med å prege utviklingen av internasjonal læringsteknologi.

Sammen med IKT-Norge skal eStandard-prosjektet etablere en «IMS Special Interest Group» som skal sikre at norske interesser blir hørt i spesifikasjonsarbeidet. Dette vil også gjøre det lettere å utvikle løsninger i Norge som «snakker godt sammen».

IMS har utviklet flere spesifikasjoner, drevet fram av konkrete behov fra industri og utdanningssektoren.

Sammen med IKT-Norge tok eStandard-prosjektet våren 2005 initiativ til å kartlegge om det er grunnlag for å få norske aktører engasjert i mer aktivt spesifikasjonsarbeid i IMS.

Norske leverandører har nå identifisert behov for nye spesifikasjoner, og ser at disse bør utvikles gjennom internasjonale konsensusprosesser.

IMS utvikler spesifikasjoner som senere kan ende opp som formelle standarder.

eStandard-prosjektet vil bekoste medlemsavgift og forvalte medlemskapet på vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet. Men industrien må selv bruke ressurser for å følge opp prosjektgrupper og komme med innspill til spesifikasjonsarbeidet.

Til toppen