Internasjonal telekomavtale i boks

Statlige telemonopol vil tape mens kundene vil vinne når den internasjonale telekomavtalen gjøres gjeldende fra årsskiftet. 70 land kom til enighet om avtalen lørdag kveld.

Statlige telemonopol vil tape mens kundene vil vinne når den internasjonale telekomavtalen gjøres gjeldende fra årsskiftet. 70 land kom til enighet om avtalen lørdag kveld.

Forhandlere fra 68 land har deltatt på møtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Geneve som lørdag kveld endte i en avtale timer før fristen gikk ut ved midnatt.

Det er ventet at forbrukerne av de ulike telekomtjenestene vil vinne på avtalen idet den åpner de største telekommarkedene i verden for konkurranse utenfra. Samtidig vil eksisterende telemonopol se at grunnlaget for sin eksistens forsvinner i og med at konkurranse tillates.

USA holdt igjen i forhandlingene til det siste og mente at enkelte land som Canada og Japan var for restriktive i forhold til utenlandsk eierskap i sin telekomindustri. Mens utenlandske selskap kan eie 100 prosent av amerikanske bedrifter kan utlendinger ikke eie mer enn 46,7 prosent i canadisk industri, mens Japan setter en grense på 20 prosent for sine største to selskap.

I april i fjor raknet hele avtalen da amerikanerne mente at for få land deltok i avtaleutkastet og at landene kom med for dårlige avtaler. Også denne gangen har USAs holdning vært kritisk. Den norske delegasjonslederen i Geneve, ambassadør Toralv Raa, sa til digi:tele rett før helga at amerikanerne fremdeles snakket om en "kritisk masse". Dette vil si for mange land som amerikanerne mente var for kritisk innstilt til en avtale.

Nå virker imidlertid amerikanerne fornøyde med avtalen. I en uttalelse fra president Bill Clinton, sendt ut fra Det hvite hus i Washington lørdag kveld, heter det at avtalen vil gi store muligheter for både amerikanske bedrifter, kunder og arbeidere og vil skape nye jobber, nye markeder og lavere priser. Fordelene ved den nye teknologiske revilusjonen vil også spres til folk verden over, het det.

Telekomkunder vil kunne redusere sine telekostnader med 6,5 billioner kroner (6500 000 000 000) over de neste 14 årene, ifølge enkelte anslag. FN-organiasjonen ITU (International Telecommunications Union) har lagt fram beregninger som sier at telekomindustrien kan regne med en økning i inntektene med minst 50 prosent fram mot årtusenskiftet.

Telekomavtalen er en av fire områder det ikke kom til enighet i under Uruguay-rundene som førte til en frihandelsavtale på så mange andre områder. WTO har brukt mye tid og penger på å få til en avtale, og så ut til å lykkes i fjor vår, før det hele strandet på amerikansk uvilje. Dette ble sett på som en siste mulighet for en avtale i år. Avtalen om skipsfart ble det ikke noe av i fjor, mens finansavtalen ble inngått uten USA. En telekomavtale uten USA var og er utenkelig så lenge landet representerer en tredel av det samlede verdensmarkedet for denne type tjenester.

Til toppen