Internasjonalt angrep mot store nettsteder

Et internasjonalt angrep tirsdag gjorde Yahoo og Google delvis utilgjengelige. Forklaringene spriker.

Et internasjonalt angrep tirsdag gjorde Yahoo og Google delvis utilgjengelige. Forklaringene spriker.

I går ettermiddag meldte digi.no med henvisning til overvåkningstjenesten Internet Storm Center (ISC) hos SANS Institute at svikt i håndteringen av DNS-tjenester hos Akamai gjorde nettstedene til Yahoo, Google, Microsoft og Apple delvis utilgjengelige et par timer fra klokka 14.30 norsk tid.

    Les også:

Da nettstedene igjen ble gradvis tilgjengelige igjen, ble det først forklart med at ofrene hadde tatt hånd om DNS-tjenester – oversettelse av nettadresser som «google.com» til numeriske IP-adresser – på egen hånd.

Det er ikke klart hva som egentlig utløste problemene.

Akamai håndterer et nettverk av 15.000 servere fordelt over hele verden, og tilbyr store nettsteder DNS-tjenester fra disse serverne. Serverne mellomlagrer populære nettsider, slik at brukeren kan laste dem fra en av Akamais maskiner, i stedet for å vente på tur hos for eksempel Microsoft. Akamais tjenester en klar ytelsesgevinst, og gjøre også sine kunder mindre sårbare for tjenestenektangrep.

Talspersoner for Akamai sier problemene skyldes et stort anlagt internasjonalt angrep. Wall Street Journal siterer Akamai dit hen at det ennå ikke kan stadfestes hvorvidt angrepet var rettet direkte mot Akamais DNS-tjeneste, eller mot bestemte Akamai-kunder. eWeek gjengir en uttalelse fra Akamais talsperson Jeff Young om at angrepet var rettet mot DNS-tjenesten generelt, og at det ikke er grunnlag for å avgjøre om det var spesifikt rettet mot Akamai.

En tredje variant er gjengitt i ZDNet, som siterer den samme Jeff Young dit hen at et angrep mot fire ikke-navngitte Akamai-kunder fikk ringvirkninger som rammet Akamais DNS-tjeneste, og at man ikke kan avgjøre hvorvidt hensikten var å ramme kundene eller Akamai selv.

Andre nettovervåkere bekrefter det som var ISCs første inntrykk, at problemene skyldes forstyrrelser hos Akamais DNS-tjeneste.

Keynote Systems måler kontinuerlig tilgjengeligheten til 40 store nettsteder («Business 40 Internet Performance Index») og merket at den falt fra det vanlige nivået på 99 prosent klokka 14.30 norsk tid, til 81 prosent en halv time seinere. Nærmere undersøkelser viste at problemene var begrenset til en håndfull nettsteder, blant dem MSN, Microsoft, Google, Yahoo og Apple, som alle bruker DNS-tjenester fra Akamai. I uttalelser til ZDNet og eWeek sier Keynote den sannsynlige årsaken er et tjenestenektangrep rettet mot Akamai selv.

Også Arbor Networks understreker overfor ZDNet at problemene skyldes noe som har skjedd hos Akamai.

Også i forhold til den videre etterforskningen gir Akamai motstridende forklaringer. Ifølge Wall Street Journal samarbeider selskapet med USAs føderale politi FBI som etterforsker saken. Til eWeek vil ikke Akamai si om FBI var koplet inn eller ikke.

Til toppen