Internasjonalt samarbeid mot spam

USA og Storbritannia og Australia har undertegnet en samarbeidsavtale mot spam.

USA og Storbritannia og Australia har undertegnet en samarbeidsavtale mot spam.

Tre av verdens største engelsktalende land, USA, Storbritannia og Australia, underskrev fredag en samarbeidsavtale mot spam.

Avtalen forplikter landenes myndigheter til å dele opplysninger og bevismateriale, samarbeide om å etterforske og spore spammere, og koordinere tiltak mot internasjonal spam.

Avtalen trer i kraft når spam bryter med lovgivningen i minst to av landene. Spamlovgivningen i Storbritannia følger EUs direktiv der mottakerens tillatelse må innhentes på forhånd. USA og Australia følger det motsatte prinsippet, der muligheten til å reservere seg skal sikres gjennom en lenke i spamposten.

Det innebærer at den i praksis gjelder tilfeller der spam bryter amerikansk lov, det vil si når innholdet er misvisende, avsenderadressen er forfalsket, det ikke finnes mulighet til å reservere seg, eller der spammen fortsetter etter at man har reservert seg.

11. oktober vil myndighetene i Storbritannia innkalle til et møte der representanter fra 30 land skal diskutere tiltak mot spam.

    Les også:

Til toppen