- Interne applikasjoner går best mot Office

Chad Hower mener bedrifter vil tjene på å bruke Office-klienter mot egen-utviklet programvare.

- Interne applikasjoner går best mot Office

Chad Hower mener bedrifter vil tjene på å bruke Office-klienter mot egen-utviklet programvare.

I juni i fjor kunngjorde Microsoft en strategi for interne bedriftsapplikasjoner som de kalte «Office Business Applications». Poenget er å effektivisere utviklingen av interne applikasjoner ved å nyttiggjøre seg funksjonaliteten i programvare som de fleste allerede har på PC-en, nærmere bestemt Microsoft Office-applikasjoner som Outlook, Word og Excel.

I forrige uke var en av Microsofts «Regional Directors», Chad Hower, i Norge for å forklare hvor denne strategien står, halvannet år etter kunngjøringen.

– Office Business Applications, også kalt Office-baserte applikasjoner, bør oppfattes som et alternativ til to andre måter å lage bedriftsinterne applikasjoner på, det vil si både til å framstille en egen klient, og kjøre applikasjonen gjennom en nettleser, forklarer Hower til digi.no.

Hower mener Office-baserte applikasjoner gir klare fordeler framfor egne klienter og web-klienter, både under utviklingsfasen og for brukerne.

– Office-baserte bedriftsapplikasjoner gjør nytte av et grensesnitt som brukerne allerede er fortrolige med. De henter data fra de samme kildene, altså regnskap, ordresystem, kundedatabase og så videre, og framstiller det i et grensesnitt som brukerne kjenner godt. Det som kreves av spesiell funksjonalitet bygges inne i selve grensesnittet. Skal man behandle en faktura, er det praktisk å gjøre det i Excel, og med Microsofts nye verktøy er det fort gjort å tilføre Excel-grensesnitt de funksjonene og de dialogene som trengs for å behandle fakturaer.

Begge de alternative metodene for bedriftsapplikasjoner krever at man finner opp gammel funksjonalitet igjen og igjen, mener Hower. Tabellhåndtering, beregninger og så videre er allerede løst i Excel. Hvorfor ikke da gjøre bruk av dette når man lager nye applikasjoner? Man trenger ikke tilgang til kildekode for å gjenbruke kode: Det er nok å få tilgang til selve funksjonaliteten og kunne legge den til rette for nye løsninger, sier han.

– Visual Studio Tools for Office gjør denne tilretteleggingen hensiktsmessig og enkel. De nye XML-formatene i Office bidrar også til at utviklingen blir enklere og raskere. Vår erfaring er at de som lærer seg denne framgangsmåten, raskt utvikler metoder som gjør at utviklingsarbeidet blir mer effektiv enn den var, også mot web-grensesnitt og nettleser.

XML-formatene i Office kommer godt med når rapporter skal redigeres, mener Hower.

– Man behøver ikke forlate Word: Rapporter kan bestilles fra Word, og de kan bearbeides videre i Word. Datalenkene består, og kan stadig oppdateres, uten at det ødelegger for arbeidet som utføres i Word. Det er ikke nødvendig å kalle opp en rapportgenerator i et eget grensesnitt.

Medarbeidere som håndterer kundekontakt opplever ifølge Hower at de arbeider mer effektivt når de kan holde seg mest mulig i Outlook.

– Nå er det mulig: Outlook kan brukes som grensesnitt mot alle bedriftstjenestene som har med kunderelasjoner å gjøre, og mot alt som har med meldinger å gjøre. De ansatte kan hente oppgavelister gjennom Outlook. De kan også sjekke hvorvidt en gitt kunde har betalt eller ikke ved å slå opp i Outlook, vel å merke dersom man har mekket den korrekte forbindelsen mellom Outlook og de bakenforliggende tjenestene. Og det er dette Office-baserte applikasjoner er til for.

Office Business Applications fordrer enten Office 2003 eller Office 2007.

– Sharepoint er ikke påkrevet, men kan være en fordel, siden Sharepoint støtter deling av dokumenter mellom brukere.

I Microsoft internt brukes Office-baserte applikasjoner flittig, blant annet når ansatte skal forholde seg til CRM-systemet fra Siebel.

Hower mener at leverandører av forretningssystemer har mye å tjene på å levere Office-baserte applikasjoner framfor å satse på web-klienter. Blant norske leverandører som er i gang med å løsninger som bygger på dette prinsippet, nevner han SuperOffice.

Bakgrunnsmateriale er tilgjengelig fra denne siden på nettstedet til Microsofts utviklernettverk MSDN: Office Business Applications Developer Portal.

Til toppen