Internet Domain Survey: .no på 18. plass

En undersøkelse over tallet på Internett-domener i verden viser en økning på over sju millioner, eller 24 prosent, i løpet av første halvår i år.

Network Wizards gjennomfører undersøkelsen over antall domener på Internett to ganger i året. I januar ble en ny målemetode innført for å overkomme problemer påført av den allmenne teknologiske utviklingen. Derfor viser den grafiske framstillingen nedenfor beregninger på hva den nye målemetoden antakelig hadde gitt i tidligere år:

Med de justerte tallene for årene 1995 til 1997 ser tallrekka som viser hvordan Internett har vokst, slik ut:

Tidspunkt Antall domener
jul.98 36 739 000
jan.98 29 670 000
jul.97 26 053 000
jan.97 21 819 000
jul.96 16 729 000
jan.96 14 352 000
jul.95 8 200 000
jan.95 5 846 000

Undersøkelsen teller vertsnavn. Dette er ikke identisk med antallet vertsmaskiner på nettet, siden en fysisk maskin kan huse mange vertsnavn. Undersøkelsen er korrigert for tilfeller der samme vertsnavn er representert på flere fysiske maskiner.

Det mest populære toppnivå-domenet er com med 10.301.570 ulike vertsnavn. Det mest populære toppnivå-domenet med landendelse er jp for Japan. no for Norge er på 12. plass over toppnivå-domener med landendelser, og på 18. plass totalt, med 312.441 ulike vertsnavn. Størst i Norden er Finland mer 513.527 og Sverige med 380.634. Størst i Europa er Storbritannia med 1.190.663 og Tyskland med 1.154.340.

Til toppen