Internet Explorer 7 kan øke bruken av Firefox

Internet Explorer 7 kan øke bruken av Firefox

Lanseringen av IE7 kan få følger for bruken av Firefox. Overraskende nok i positiv retning.

Bruken av nettleseren Firefox i bedrifter har økt kraftig det siste året. Ifølge Techweb News tillater nå 44 prosent av selskaper med mer enn 250 ansatte at de ansatte kan ta i bruk Firefox. Det tilsvarende tallet for et år siden 26 prosent. Tallene stammer fra undersøkelser gjort av Jupiter Research.

Analytiker i selskapet, Joe Wilcox, til sier til Techweb News at det har vært en enorm omfavnelse av Firefox i løpet av svært kort tid. Han mener det er brukerne selv som har ønsket Firefox, som kan installeres uten at det forstyrrer annen programvare.

Microsoft lanserte i forrige uke Internet Explorer 7 og svært mange vil i løpet av ukene som kommer ha lastet ned den nye nettleseren. Men dette gjelder privatbrukerne. Ifølge Wilcox er det ventet at få bedrifter vil oppgradere til IE7 før de også installerer Windows Vista. Årsaken er at oppgradering til IE7 i langt større grad vil påvirke andre deler av Windows enn det en installasjon av Firefox vil gjøre. Bedriftene vil derfor teste systemene grundig.

- Men i stedet for å teste to ganger, vil bedriftene sannsynligvis holde seg til Internet Explorer 6 inntil de tar i bruk Vista, mener Wilcox. Dette vil i mange bedrifter først skje om 18 måneder eller mer.

Han mener dessuten at de bedriftsansatte som tar i bruk IE7 hjemme, etter hvert vil savne blant annet muligheten for faner i nettleseren på arbeidsplassen. Uten muligheten til å installere IE7 på jobben, mener Wilcox at de ansatte vil drives i retning av Firefox.

- Hvis du ikke kan få den ene, vil du ta i bruk den andre, mener Wilcox.

Han sier dog ingenting om hvorvidt denne situasjonen også kan virke positivt på bruken av Opera i bedriftsmarkedet.

Han venter likevel ikke at Firefox vil overta den dominansen Internet Explorer har i bedriftsmarkedet.

Til toppen