Internet Explorer kan heve hodet igjen

Den nye betaversjonen av Internet Explorer 8 er et stort skritt framover i riktig retning.

KOMMENTAR: Internet Explorer kan heve hodet igjen

Den nye betaversjonen av Internet Explorer 8 er et stort skritt framover i riktig retning.

Microsoft fokus på nettleseren Internet Explorer lå nærmest i dvale mellom 2001 og 2005. Dette er lang tid i omgivelser som stadig utvikler seg raskere. Nøyaktig hva som fikk Microsoft til å beslutte at IE trengte mer enn en liten ansiktsløftning, er uklart, men felles for de mest sannsynlige alternativene er en trussel om å miste markedsmakt.

Sett med dagens øyne var det to faktorer som i større grad enn andre kan ha vekket Microsofts IE-team fra dvalen.

Det ene var økt konkurranse innen nettlesermarkedet, hvor konkurrentene begynte å få stadig større forsprang på IE funksjonalitetsmessig, men også at de begynte å ta betydelige markedsandeler, spesielt blant de teknisk orienterte brukerne.

Det andre, som først har kommet virkelig til syne de senere år, er en markedsdreining mot webbaserte applikasjoner.

I begge tilfeller er det nødvendig å kunne tilby en moderne nettleser for ikke å falle av lasset. Microsoft kunne selvfølgelig ha besluttet å legge ned videreutviklingen av Internet Explorer, men det ville ha vært et stort prestisjetap for selskapet.

I oktober 2006 kom Internet Explorer 7, en kraftig forbedring i forhold til IE6, men samtidig sa Microsoft klart ifra at denne versjonen var bare et første skritt på veien.

I går, nesten to år senere, kom den første brukerrettede betaversjonen av Internet Explorer 8. Den endelige versjonen vil trolig komme senere i år, uten at Microsoft har gitt klare løfter om dette.

Med IE8 nærmer Microsoft seg konkurrentene på flere områder.

Det loves langt bedre støtte for de viktigste webstandardene, selv om støtte for W3C-standarden for vektorgrafikk, SVG, fortsatt er helt fraværende. Alle andre moderne nettlesere støter SVG, men IE ber brukeren om å laste ned en plugin fra Adobe. Dette hadde ikke vært noe stort problem dersom ikke Adobe hadde besluttet å trekke tilbake pluginen fra og med begynnelsen av 2009. Et eksempel på et SVG-bilde finnes her.

Det betyr ikke at Internet Explorer ikke støtter vektorgrafikk, men dette er begrenset til VML, Microsofts eget format, som først og fremst støttes av andre Microsoft-produkter.

Det er likevel ingen tvil om at IE8 vil gjøre livet langt enklere for de fleste webutviklere, som ofte må gjøre spesielle tilpasninger for å få ting til å fungere, selv i IE7. Med IE8 skal Microsoft innføre bedre støtte for webstandardene enn det konkurrentene tilbyr, skal vi tro Børge Hansen, teknologirådgiver i Microsoft Norge. Bortsett fra nevnte SVG ser det så langt bra ut, selv om alle konkurrentene gjør det langt bedre i den vanskelige Acid 3-testen.

Også når det gjelder brukergrensesnittet, sikkerheten og personvernet vil IE8 innføre en rekke forbedringer, sammenlignet med IE7. Men bortsett fra mindre detaljer, er det lite som ikke allerede finnes i minst én av de konkurrerende nettleserne. På sikkerhetssiden tenker de fleste av leverandørene nå i de samme baner, selv om ikke alt er blitt implementert ennå.

De to klareste unntakene er kanskje Web Slices og Accelerators. Men dette er løsninger basert først og fremst på RSS-teknologi, noe som trolig gjør det enkelt også for de konkurrerende nettleserne å støtte funksjonaliteten, dersom det skulle bli etterspørsel etter dette.

En ting man må ha i tankene er at Internet Explorer 8 ennå ikke er sluppet. Samtidig jobber konkurrentene for fullt med å utvikle helt ny funksjonalitet, samt å kopiere gode ideer fra hverandre.

Blant annet kommer Mozilla med Firefox 3.1 senere i år. Den skal inneholde mer nytt enn den forsiktige økningen i versjonsnummer kanskje skulle tilsi, i tillegg til at stadig mer funksjonalitet tilbys gjennom mer eller mindre kreative nettlesertillegg. Det er ikke utenkelig at flere av de endringene Microsoft har funnet på, kommer som tillegg til Firefox allerede før Microsoft slipper IE8.

Apple er på sin side godt i gang med å utvikle Safari 4, mens Opera Software i alle fall er i gang med Opera 9.60, selv om utgivelsen av versjon 10 nok ligger noe lenger fram i tid.

Innen Microsoft lanserer IE8, har minst én av konkurrentene kommet med en ny versjon med ny funksjonalitet. I løpet av 2009 vil det komme enda flere nye versjoner. Skal Microsoft unngå å bli hengende etter igjen, bør nok utgivelsestakten økes til én utgivelse i året, i stedet for én utgivelse annet hvert år.

Slik Internet Explorer 8 framstår nå - Microsoft har ikke sagt noe om at det ikke vil bli lagt til ytterligere funksjonalitet - så vil den trolig stoppe mye av lekkasjen fra IE til de konkurrerende nettleserne.

IE8 framstår ikke som noe dårlig produkt. Tvert imot viser det at Microsoft igjen er på ballen. IE8 er det trolig bra nok for de fleste. Men er målet å hente tilbake tidligere IE-brukere, som nå foretrekker et konkurrerende produkt, så må Microsoft øke både kreativiteten til IE-teamet og utgivelsestakten av produktet.

    Les også:

Til toppen